JobOn presenteert: FutureLab010. Digitaal bewust en bekwaam: Ontdekt je digitalent!

Startbudget toegekend € 70000,-
JobOn is de landelijke community voor werkzoekenden en helpt om stappen te zetten op de participatieladder doordat ze bijvoorbeeld enthousiast worden gemaakt voor vrijwilligerswerk in de wijk. Hierdoor wordt de maatschappelijke cohesie op lokaal niveau vergroot.

Werkzoekenden spelen samen een online escape room waarbij ze in de huid kruipen van een recruiter, vervolgens is er een programma waarbij inwoners werken aan de digitale vaardigheden. Deelnemers vergroten zo hun netwerk, zelfvertrouwen en duurzame inzetbaarheid. https://www.trouw.nl/cs-b5548cba

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het aantal digitale ‘achterblijvers’ groeit. Post-Corona zijn digitale skills zijn belangrijk om te participeren. Ook in de zoektocht naar werk zijn digitale vaardigheden steeds belangrijker. Zo wordt online netwerken voor het vinden van een baan steeds gangbaarder. Het programma FutureLab010 dicht de kloof door inwoners digitaal vaardiger te maken.
De eenzaamheid onder werklozen is groot. Daarom is het belangrijk om werklozen te verbinden zodat ze van elkaar leren, elkaar inspireren en profiteren van elkaars netwerk. FutureLab010 bouwt een lokale community waarmee inwoners stappen zetten op de participatieladder en elkaar onderling helpen.
Er is onvoldoende goed gekwalificeerd personeel te vinden. Het omscholen van werkzoekenden lukt onvoldoende. Met FutureLab010 bereiken en verleiden we werkzoekenden op een laagdrempelige manier en komen ze in aanraking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in branches die voor hun nieuw en kansrijk kunnen zijn.
JobOn heeft met FutureLab010 een camouflage-aanbod ontwikkeld omdat mensen op een laagdrempelige en op spelenderwijze worden uitgedaagd. De escape room is een serious game waarmee inwoners samenwerken en direct van elkaar leren. Dit is de perfecte ijsbreker voor een programma over digitale skills.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Pieter Vermeer