Het Reizend LeerCircus. Leren van elkaars verhalen voor een sterkere wijk

Startbudget toegekend € 50000,-

Stichting Wijkcollectie heeft in ruim 20 wijken in Rotterdam verhalen opgehaald en bewaard als het hedendaags immaterieel wijkerfgoed. Deze verhalen worden door bewoners en organisaties uit de wijk tijdens evenementen gedeeld om verbinding te ondersteunen. Door de honderden verhalen die we inmiddels in Rotterdam hebben opgehaald zijn we bekend met de uitdagingen van verschillende wijken. Als volgende stap willen we in samenwerking met bewoners en kunstenaars een buiten-onmoetingsplaats ontwerpen dat als Reizend LeerCircus door de wijken reist. Als het LeerCircus een wijk aandoet wordt een aantal van de verzamelde verhalen verteld en door andere bewoners en stakeholders uit de wijk wordt geleerd van die verhalen. Voor iedere wijk wordt het leercircus met wijkbewoners geschikt voor de wijk gemaakt. Bijvoorbeeld tijdens voorbereidende workshops wordt met deelnemers gesproken en de sessie voorbereid. Ook wordt met toevoegingen van stoelen, lampen, vloerkleden, planten of in de wijk gemaakte objecten wordt de buitenplaats verder vormgegeven. Met muziek, theater en catering uit de wijk wordt dit leercircus een bijzondere wijkervaring. Het leercircus behandelt steeds een aantal relevante thema's die belangrijk zijn in de wijk. Dit is vaak al bekend omdat in de wijk circa 20 verhalen zijn opgehaald die gaan over het leven in de wijk. Voorbeelden zijn het gebrek aan ontmoetingsruimten, nieuwkomers versus oud-bewoners, verloedering van de buitenruimte en ontbreken van invloed van wijkbewoners op ontwikkelingen in de wijk. Vaak hebben bewoners al initiatief genomen om dit te verbeteren in de wijk. Met het reizend leercircus bieden we anderen de mogelijkheid te leren van de manier waarop wijkbewoners dit voortvarend hebben aangepakt én kunnen de initiatiefnemers helpen het initiatief verder te brengen. We dromen van wijken met bewoners die verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap voelen. Deze happenings worden in wijkmanifesten (in woord of - bewegend - beeld) vastgelegd en gedeeld met de wijk. Hoe draagt dit bij: - Hiermee worden wijken sociaal sterker. Netwerken worden versterkt doordat wijkbewoners elkaar beter leren kennen en samenwerken. - Concrete oplossingen voor collectief ervaren problemen worden vormgegeven door versterking van bestaande inititiatieven en ideeën. Hiermee ontstaat meer draagvlak voor een duurzame inbedding van een aanpak. - Inspraak bewoners is direct. We zullen ook lokale beleidsmakers en politici betrekken bij het leercircus. Dit directe contact zal bijdragen aan herstel van vertrouwen in democratie. Doelgroep: In 2024 gaan we werken in 3 Rotterdamse wijken, steeds 3 maanden in iedere wijk. Het leercircus is bedoel voor bewoners, stakeholders en organisaties die actief zijn in de wijken: Hoek van Holland, Oude Noorden en Oosterflank Vernieuwend: met dit project en aanpak zetten we erfgoed, cultuur en kunst op laagdrempelige manier in om bij te dragen aan oplossingen voor collectief ervaren wijkdilemma's. We focussen op bottom up initiatieven die we willen versterken. Stichting Wijkcollectie wil én kan dit doen omdat we inmiddels in vele wijken verhalen hebben opgehaald en op laagdrempelige wijze culturele evenementen hebben georganiseerd. Hiermee hebben we een groot netwerk in de diverse wijken, veel vertrouwen van bewoners en organisaties en weten we hoe we laagdrempelige culturele evenementen kunnen organiseren. Daarnaast is de organisatie robuust in organisatie en fte en rijk aan samenwerkingspartners.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het reizende leercircus is een aantrekkelijke toegankelijke gelegenheid waar wijkbewoners, professionals en gemeenteambtenaren van en met elkaar leren. Met veel workshops, begeleid door kunstenaars, wordt dit omgezet in daden. Ieder LeerCircus wordt afgesloten met afspraken en een wijkmanifest.
Met inzet van erfgoed en cultuur wordt met deze aanpak gewerkt aan een fijnere wijk waar bewoners zich krachtiger en meer thuis voelen. Het eigenaarschap groeit omdat tijdens de leermomenten afspraken worden gemaakt. In een manifest dat ism kunstenaars wordt gemaakt, worden deze met de wijk gedeeld.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Nicole van Dijk