Huidenclub. Een nieuwe creatieve hub voor hedendaagse cultuur

Wij zijn de Huidenclub, een cultureel platform, een creatieve hub, een emanciperende ontmoetingsplaats in Rotterdam West. Een plek waar opkomende en gevestigde kunstenaars, ontwerpers en makers gevestigd in Rotterdam en ver daarbuiten samen met mensen uit de wijk nadenken over de wereld waarin wij willen leven. Dit gezamenlijke gedachtegoed is de basis voor een activiteitenprogramma waarin iedere stem kan worden gehoord. Met als doel alternatieve antwoorden te vinden op de maatschappelijke urgenties waar wij allen dagelijks mee worden geconfronteerd. Zo ontstaat ruimte voor een collectieve betekenis voor de wereld om ons heen. We doen dit vanuit commitment met de plek en haar omgeving, met cultuur als aanjager. De insteek is de lange termijn. De Huidenclub ligt centraal tussen de wijken Schiemond, Bospolder Tussendijken en Oud Delfshaven, en kan als ontmoetingsplek - met cultuur als aanjager - een verbindende positie innemen voor de mensen uit deze wijken, die dagelijks geconfronteerd worden met grote sociale problematiek. We leven in een absurde tijd. Wij verliezen onderling live contact, verliezen aan solidariteit en raken verder gepolariseerd. We presenteren onszelf via de echokamers van sociale media. De groeiende kansenongelijkheid raakt vooral mensen die het al lastig hebben: onze buurtbewoners én de ontwerpers, kunstenaars en makers uit Rotterdam. Terwijl juist zij een tegenstroom kunnen creëren en multiperspectief kunnen kijken naar de grote maatschappelijke dilemma’s. Bij de Huidenclub heeft iedereen recht van spreken, en kan vanuit zijn perspectief meepraten over deze thema’s. Op deze manier wordt een ideeënstroom aangezet en vormt Huidenclub een activerend platform voor en door de mensen zelf. Huidenclub richt zich op changemakers, makers, buurtbewoners, representanten van gemarginaliseerde groepen, opkomende professionals, en alle overige Rotterdammers. Zij die zich verbonden voelen met de gedeelde missie van Huidenclub vormen het hart van dit bolwerk van creatieven en andersdenkenden. Zij betrekken hun netwerk, organiseren zelf ook events, zijn onderdeel van het programma, proberen nieuwe formules uit en verspreiden hun verhaal. Zij zoeken vooral de kracht van de community en een gezamenlijke missie om zich aan te committeren. Door samen op te trekken staan ze sterker in de ontwikkeling van hun ideeën, de verspreiding en impact hiervan.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Wij slaan bruggen tussen werelden die ver uit elkaar liggen. Tussen lokaal en internationaal, tussen verschillende artistieke disciplines en kennisdomeinen, tussen jong talent en de gearriveerde namen en vinden elkaar in een gedeelde missie waarin allen het meest puur en kwetsbaar mogen zijn.
Om nieuwe wegen te kunnen bewandelen, om het leven ‘aan te kunnen’, om daadkrachtig te zijn is verbinding en verbeelding nodig. Vanuit kunst en cultuur, door samen te kijken, te maken, te praten ontstaat een individuele kracht waaruit een collectieve impact volgt.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Chantal Schoenmakers