It takes a village. Ouderinitiatief voor ouders met mogelijk HB kind

Het ouderinitiatief is erop gericht om ouders en kinderen samen te brengen met peers, zodat we met en van elkaar kunnen leren over deze kwetsbare groep. Ook wil ik met het ouderinitiatief een brug slaan met professionals op het gebied van hoogbegaafdheid bij het CJG en PPO in Rotterdam. Vanuit het initiatief wil ik evenementen organiseren voor ouders met/en zonder kinderen op verschillende plekken in Rotterdam. Hiervoor wil ik scholen, musea en andere locaties in Rotterdam benaderen. De ouders en kinderen zijn een doelgroep voor kunst en cultuur organisaties, en ik zou graag vraag en aanbod samenbrengen. Er zijn organisaties die dit op andere plekken in Nederland doen, maar nog niet in Rotterdam. Het onderwerp ontwikkelingsvoorsprong/Hoogbegaafdheid wordt in Nederland steeds meer belicht, maar toch heerst er een taboe op het onderwerp. Ouders vinden niet altijd steun of een luisterend oor bij vrienden of familie. Het initiatief is bedoeld om deze ouders en kinderen zich gehoord en gezien te laten voelen. Er is veel oog voor kinderen die met moeite meekomen omdat ze zich ver onder het gemiddelde bevinden, waarom mag er geen oog zijn voor kinderen die problemen ondervinden omdat ze even ver, maar dan de andere kant op, van het gemiddelde afwijken?

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Kinderen met een hoog ontwikkelpotentieel zijn vaak intens, hebben een asynchrone ontwikkeling. Dit kan leiden tot veel sociaal emotionele problemen thuis of op school. Dit initiatief steunt een groep waarover veel vooroordelen zijn en waarvan verwacht wordt dat ze alles zomaar kunnen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lara van de Sandt