Jan van der Ploeg meets Piet Roovers.

Startbudget toegekend € 22000,-
Het project behelst de realisatie van een creatief centrum in het Jan van der Ploeghuis waarbij de culturele ontmoeting van bewoners, omwonenden en oudere kunstenaars centraal staat

Omschrijving

De Stichting Woonwerkplaats Piet Roovershuis die bemiddelt bij de huisvesting van oudere kunstenaars organiseert in samenwerking met de Bewonerscommissie Jan van der Ploeghuis, de Stichting Prasino en de Christelijke Gemeenschap Bless Oude Noorden het cultuurproject Jan van der Ploeg meets Piet Roovers t.b.v. huidige en toekomstige bewoners van het Oude Noorden,huidige en toekomstige bewoners van het Jan van der Ploeghuis en toekomstige bewoners te weten oudere (55+) Rotterdamse kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers, musici e.a.). De activiteiten richten zich op het bestrijden van de eenzaamheid, het gebruik van de kantine als wijkontmoetingsplaats en de inrichting als creatieve werkplaats, waarbij de ontmoeting van oudere kunstenaars met bewoners centraal staat. De ruime kantine zal worden ingericht als ontmoetingscentrum en podium voor voorstellingen, exposities door oudere en jonge kunstenaars, met een buurtatelier en een cursus- en workshopruimte.

Sociale relevantie

Het huis heeft met dit plan de potentie een creatieve broedplaats te worden voor senioren waarbij er aansluiting is met de wijk en de huidige samenstelling van de verschillende soorten bewoners die in het Jan van der Ploeghuis wonen. Door dit plan komen zowel de huidige bewoners als de toekomstige oudere kunstenaars uit hun isolement, kunnen zij participeren en nieuwe contacten leggen.

Innovatie

De inzet van kunst en cultuur om de samenhang in een typisch Rotterdamse woonwijk te bevorderen en daarmee de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan is wellicht niet volledig nieuw, maar de wijze waarop de initiatiefnemers van dit project dit trachten te realiseren is op zich wel nieuw. Oudere Rotterdamse kunstenaars zetten hun vaardigheden in om samenhang en verbinding tussen bewoners te realiseren. Kunst en kunstenaars als bindend element.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Leks Verzijlbergh
Leks Verzijlbergh
Leks Verzijlbergh