JobOnTrack 010 - nieuwkomers en werk. Voor elke nieuwkomer passend werk

Rotterdam wordt socialer en inclusiever doordat we nieuwkomers helpen om hun weg te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Expats, statushouders, ontheemden uit Oekraïne, iedereen is welkom bij JobOnTrack. Het is zonde dat talent verloren gaat in een Rotterdamse arbeidsmarkt met veel openstaande vacatures. We informeren en inspireren. Hoe werkt solliciteren in Nederland en hoe zorg je dat je in beeld komt bij werkgevers? We bieden een programma voor Engelssprekende nieuwkomers met een coach, intervisie, workshops en werkbezoeken bij werkgevers in de wijk. Inwoners delen onderling tips, ervaringen en vacatures. Werkgevers worden betrokken doordat ze werkbezoeken aanbieden om een kijkje in de keuken te geven zo krijgen nieuwkomers inzicht in het werk in bepaalde bedrijven en branches. Stichting JobOn ontwikkeld sinds 2012 bewonersprogramma's waarbij we met uiteenlopende doelgroepen netwerkbijeenkomsten aanbieden om mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Stichting JobOn is een vrijwilligersorganisatie die in 2022 ruim 4600 ontheemden uit Oekraine heeft geholpen én nu ook voor andere nieuwkomers een netwerk wil opzetten in Rotterdam.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Praktisch geschoolde nieuwkomers worden via uitzendbureaus en banenmarkten makkelijk aan werkgevers gekoppeld. Voor Engelssprekende kenniswerkers is er echter meer nodig om passend werk te vinden op niveau. Deze groep kan heel waardevol zijn voor de Rotterdamse arbeidsmarkt.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Pieter Vermeer