Klimaatdakje.nl. Rotterdamse daken klaar voor de toekomst?

Startbudget toegekend € 69000,-

Veel daken zijn geschikt voor klimaatvriendelijke oplossingen zoals zonnepanelen of vergroening. Maar bij de keuze voor zo’n ‘klimaatdak’ spelen factoren zoals de investering, klimaateffecten en geschiktheid van het dak mee. Klimaatdakje.nl geeft de opties en afwegingen per dak in 1 oogopslag weer.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Door de mogelijkheden van daken actief in kaart te brengen, verkleinen wij de stap naar een klimaatvriendelijker dak. Inwoners kunnen betere afwegingen maken en zien dat je ook met een kleiner budget mee kunt doen. Zo maken we samen van Rotterdam een stad die klaar is voor de toekomst!
Rotterdam is een voorloper op het gebied van multifunctioneel dakgebruik. Zij kan haar voorbeeldfunctie versterken door met Klimaatdakje.nl de drempel voor multifunctioneel dakgebruik te verlagen en zodoende meer multifunctionele daken te realiseren.
De eerste burgers hebben al zonnepanelen, een hip groendak en misschien zelfs een Tesla. Er is een nieuwe groep ‘klaar voor actie’. Deze mensen willen wel wat doen, maar uitzoeken en gedoe pruimen ze niet. Het activeren van de VvE met een panklaar aanbod of zelf makkelijk iets bestellen past wel!

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jeroen van Zwieten