Stichting KUNSTBUS. kunst & cult inzetten bij scholen en zorg instellingen

Startbudget toegekend € 25000,-
Het brengen van Kunst & Cultuur naar de mensen TOE, en dan met name kinderen en mensen met een beperking, denk aan geen geld, de nl taal, geestelijk, lichamelijk of wat dan ook. Daarnaast ook voor alle andere, KUNST IS IMMERS VAN IEDEREEN

Kunst en Cultuur inzetten waar de bezuinigen het grootst zijn; onderwijs & zorg. Inspelen op de behoeften. SOS Juf is ziek bel KunstBus & Meer kleur in de zorg door kunst als medicijn

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ankie de Groot
Marcel Winkelman