Kunstlab.

Startbudget toegekend € 50000,-

Kunstlab is een stadmaakproject, waarbij vanuit het atelier, een collaboratieve leeromgeving ontstaat waarin kunstenaars samenwerken met kinderen, wijkbewoners, ouders en leerkrachten. De kunstpraktijk is de aanjager van dit proces. Het is tijd voor nieuwe Kunstlabs, doorontwikkeling en kennisdeling

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ariadne Urlus