Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs. Met een rijbewijs B van school naar werk

Startbudget toegekend € 60431,-
Schreuder College De Villeneuvestraat is een cluster4 praktijkschool in Rotterdam/ Schiebroek met een regiofunctie. Onze school biedt onderwijs aan jongeren, in de leeftijd 12 t/m 18 jaar, met een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, angststoornis, autisme, etc….

Met het traject van de rijsimulator zullen wij (cluster4) praktijkschooljongeren met LVB en andere problematiek opleiden tot het behalen van een rijbewijs B. Dit doen wij in samenwerking met andere praktijkscholen en het bedrijfsleven. Dit zorgt ervoor dat de jongeren eerder doorstromen naar arbeid

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

40% van alle praktijkschooljongeren stroomt uit naar een uitkeringssituatie. Middels een rijsimulator zullen de jongeren hun rijbewijs B behalen. Met het rijbewijs zal de kans op arbeid vergroot worden. Deze preventieve, innovatieve aanpak is nog nooit eerder, door een praktijkschool, gedaan.
Wanneer men investeert aan de voorkant levert dit aan de achterkant wat op. Dit werkt ook zo wanneer je, deze doelgroep, gericht vaardigheden aanleert en, als school, specifieke samenwerkingen aangaat met het bedrijfsleven. Met dit initiatief wordt de doorstroom naar arbeid bevordert.
Het VSO en het praktijkonderwijs is vaak het ondergeschoven kindje binnen onderwijsland en al zeker binnen het bedrijfsleven. Waar er flink geïnvesteerd wordt in vmbo en hoger en er steeds meer gelden zijn, wordt er NIET geïnvesteerd in het praktijkonderwijs waar vele verborgen pareltjes zitten.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Sjoerd Nicodem