Betaald werk in The Swapshop. Een leer- werktraject voor mensen uit de bijstand

Startbudget toegekend € 100000,-
The Swapshop is een initiatief van Awearness Kollektif. Deze stichting zet zich in voor het hergebruiken van hoogwaardige kleding. Als we allemaal onze kleding ruilen hoeft er uiteindelijk minder weggegooid én minder gekocht te worden. Zo verminderen we samen verspilling en vervuiling via fashion.

The Swapshop is een hippe fashion shop in Rotterdam met een geheel circulair businessmodel. Hier wordt kleding geruild in plaats van gekocht. Ieder half jaar worden 4 betaalde (assistent) teamleiders en 12 vrijwilligers uit de bijstand opgeleid naar betaald werk in de Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

In 2018 leefden in de gemeente Rotterdam 37.050 mensen van een bijstandsuitkering (CBS, 2020). Een bijstanduitkering kost een gemeente in Nederland circa € 17.000 per jaar. (Berenschot, 2018). Met The Swapshop willen we het aantal mensen, en dus de kosten van hun uitkering, duurzaam verminderen.
Sinds de invoering van de Participatiewet wil de Nederlandse overheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt laten participeren in de Nederlandse samenleving bij 'normale' werkgevers. Nu vinden deze mensen veelal werk bij gemeenten. Wij bieden als private onderneming werk aan deze mensen.
The Swapshop is een winkel waar kleding geruild wordt in plaats van gekocht. Het is een hip, vernieuwend concept. De eerste van Nederland. Wethouder Bonte noemde onze winkel zelfs een aanwinst voor Rotterdam. Met onze shop trekken wij een jong, hip publiek naar het Rotterdamse stadshart.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Monique Drent
Laura Suijkerbuijk
Elsemieke Minnema
Sanne Smit