PapierLab Rotterdam.

Startbudget toegekend € 49500,-
Een plek realiseren waar cellulose-houdende reststromen uit Rotterdam e.o. omgezet worden tot waardevolle grondstof voor het maken van papier en karton. In dit PapierLab kunnen mensen verschillende werk en creatieve ervaringen opdoen.

Omschrijving

Wij zetten in het PapierLab een demo installatie op waarbij het transformatieproces van plant tot papier wordt uitgevoerd. We letten op duurzame inzet van de te gebruiken grondstoffen en (her-) gebruik van water. Het gebruik van energie wordt verlaagd door fermentatieprocessen in te zetten bij het maken van de pulp. Het is een experimentele opzet waar kennis van de pulp en papier maak technieken en de verwerking van nieuwe grondstoffen samen komen. Dit levert ons behalve bijzondere receptuur voor papier en karton ook andere innovatieve oplossingen en producten op. Het productieproces zelf is een levend voorbeeld voor onze studenten en deelnemers aan cursussen en de medewerkers aan de productieprocessen. We werken tegelijkertijd aan een Community die het maakproces gebruikt voor sociaal maatschappelijke doeleinden zoals eenzaamheidbestrijding of ondersteuning van Nederlandse taallessen of Lang leve Kunst voor Ouderen. Dit wordt uitgevoerd door Stichting van Broek tot Boek.

Sociale relevantie

Bij de thema’s: een duurzame stad en iedereen aan het werk wordt er vanuit de mogelijkheden van de stad Rotterdam en de haven gedacht. Via Groencollect (zij halen groenafval op in elektrische autootjes) komen veel organische reststromen binnen. Wij selecteren de cellulose rijke stromen en verwerken ze tot pulp. Wij maken er samen met onze medewerkers (stagiaires, studenten, cursisten, vrijwilligers in de tegenprestatie regeling) Rotterdams papier met eigen receptuur van.

Innovatie

Papier maken van plantenafval is niet nieuw, maar voor velen nog onbekend | Het PapierLab gaat op zoek naar energiezuinige processen en onderzoekt fermentatieprocessen voor het afbreken van de vezels, zodat het energie slurpende maalproces bekort kan worden. | Onderzoek naar een installatie waarbij we alleen nog gebruik maken van regenwater dat continue na gebruik in het productieproces gefilterd en hergebruikt wordt | Papier receptuur zonder natuur-belastende toevoegingen. Dat alles is nieuw.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Marieke de Hoop
Marieke de Hoop
Marieke de Hoop