Part Two. Diamanten worden gemaakt onder druk

"Diamanten worden gemaakt onder druk" is een project van Part Two, waarin jongvolwassenen met een neurodiverse achtergrond met een verleden in jeugddetentie, hulpverlening of gesloten jeugdzorg werken aan het vertellen van hun eigen verhaal, het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van competenties voor succes in het leven. Onder leiding van professionals volgen de jongeren workshops en bootcamps, waarna ze uiteindelijk een theatervoorstelling maken waarin ze thema's van nu uitbeelden. Dit project biedt deze jongeren de kans om hun talenten te ontdekken en hun potentieel te realiseren, terwijl ze werken aan hun persoonlijke groei en ontwikkeling. "Diamanten worden gemaakt onder druk" richt zich specifiek op het helpen van jongvolwassenen in Rotterdam met een achtergrond in jeugddetentie, hulpverlening of gesloten jeugdzorg. Deze jongeren hebben vaak verhalen die niet worden gezien of gehoord. Door aandacht te geven aan deze verhalen en deze samen met de jongeren te ontdekken en te delen, hoopt Part Two de deelnemers te helpen bij een succesvolle transitie uit de jeugdhulp of detentie. De organisatie gelooft dat het faciliteren van deze transitie door middel van dit unieke creatieve traject kan bijdragen aan een sociaal veiliger en inclusiever Rotterdam. Rotterdamse jongeren belanden steeds vaker in detentie, terwijl de recidive hoog blijft. De gemeente Rotterdam heeft het faciliteren van hulp en het op orde krijgen van basisvoorwaarden voor jongeren als speerpunten in het beleid. Bij Part Two krijgen zij een een tweede kans om als diamant te kunnen worden gezien en de begeleiding krijgen door rolmodellen en professionals, zodat ze daadwerkelijk aan hun competenties kunnen werken. Dit is essentieel om jongeren na detentie weer volwaardig te laten meedoen in de Rotterdamse samenleving, uit ervaring blijkt dat door projecten met een creatieve en sportieve grondslag het netwerk van deze jongvolwassenen veranderd en zij in hun kracht komen te staan. Door onderzoek en twee eerdere theatertrajecten (pilots) met jongeren vanuit deze doelgroep kunnen we zien welke transformatie plaats vindt als deelnemers in hun kracht worden gezet, dit heeft een direct op hun huidige kijk en deelname aan de maatschappij. Zij worden weer in hun waarde gezet en gaan hierna handelen, wat zorgt voor een directe gedragsverandering.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het project biedt jongvolwassenen een tweede kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, waardoor ze betere kansen hebben om succesvol te zijn en minder kans hebben om terug te vallen in criminaliteit.
Bij Part two werken we met jongvolwassen aan hun eigen doelstellingen. Zo kan er ook gekozen worden om ervaring op te doen in productie en regie. Uiteindelijk kan er op deze manier werkervaring worden opgedaan en kan de eindvoorstelling zelf worden gedragen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Alexa Hakkenbrak