Pauze: de nieuwe onderwijsmarktplaats. Als leraren samenwerken gebeuren de mooiste dingen

Pauze is een online marktplaats waar onderwijsprofessionals hun materialen kunnen delen. Door meer samen te werken houden we de werkdruk in het onderwijs behapbaar. Ook inspireren we elkaar waardoor de kwaliteit van het onderwijs als geheel verbetert. En we vergroten de reikwijdte van goede leraren, waardoor meer kinderen in aanraking komen met goed onderwijs en de kansenongelijkheid wordt verkleind. Pauze is er voor elk type onderwijs en elk niveau. Door gebruik te maken van een uitgebreide zoekmachine kunnen leraren, maar ook andere onderwijsprofessionals snel zelfgemaakt materiaal vinden dat past bij hun doelgroep. Ook is het voor een onderwijsprofessional mogelijk om aan de community aan te geven waar hij/zij naar op zoek is. Leden die aan het profiel voldoen ontvangen dan een notificatie wat hen de gelegenheid geeft om te reageren. Ik ben zelf al 14 jaar werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. De afgelopen jaren zie ik van dichtbij drie ontwikkelingen die mij zorgen baren. 1: Het lerarentekort wordt steeds groter. De vacatures in het onderwijs vliegen om je oren en het kost steeds meer moeite om een vacature te vervullen. Een vacature voor een tijdelijke vervanging of een vacature die gedurende het schooljaar ontstaat is vrijwel onmogelijk om op te vullen. 2: Steeds meer docenten bedanken voor het werken in het Rotterdamse onderwijs. Grootstedelijke problematiek zoals het taalniveau, gebrekkige ouderparticipatie en soms uitdagende groepen worden genoemd als redenen. Terwijl dit juist de leerlingen zijn die een goed onderwijs nodig hebben. 3: De werkdruk wordt steeds hoger. Er wordt steeds meer administratie verwacht van docenten. En ontstaat er onverwachts een vacature, dan zijn de zittende docenten steeds vaker genoodzaakt om extra taken op zich te nemen. Ik merk dat er steeds minder collega's de tijd hebben om pauze te houden. Steeds meer docenten werken in de pauze door. Soms zelfs met burn-outs tot gevolg. Ook constateer ik dat heel veel leraren op hun eigen eilandje hetzelfde werk zitten te doen. Op deze manier gaat er ontzettend veel onbenut potentieel verloren. Er wordt meestal wel wat gedeeld met een naaste collega, maar dat is marginaal. En als je een klein vak geeft of op een kleine school werkt, ben je al snel op jezelf aangewezen. Het idee achter Pauze is: "Dit moet slimmer kunnen!" Dit alles heeft mij geïnspireerd om onderwijsmarktplaats Pauze in het leven te roepen. Zodat leraren weer wat vaker pauze kunnen houden! Https://pauze.nu

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het lerarentekort wordt steeds groter. De vacatures in het onderwijs vliegen om je oren en het kost steeds meer moeite om een vacature te vervullen. Een vacature voor een tijdelijke vervanging of een vacature die gedurende het schooljaar ontstaat is vrijwel onmogelijk om op te vullen.
Het delen van lesmateriaal stelt leraren in staat om van elkaar te leren en hun professionele ontwikkeling te verbeteren. Dit kan resulteren in beter onderwijs.
Het platform kan leraren de mogelijkheid bieden om samen te werken en contact te leggen met andere leraren in Nederland. Dit kan de onderwijs community versterken en bijdragen aan een sociaal netwerk voor leraren.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Sascha Vervloet