Pension Almonde. stedelijk gasthuis voor nomaden en buitenbeentjes

Startbudget toegekend € 150000,-
Stichting Stad in de Maak is opgezet in respons op twee stedelijke vraagstukken: Hoe kan aan (tijdelijk) leegstaand vastgoed een maatschappelijke functie worden gegeven? Hoe kunnen stadsbewoners op een meer directe manier betrokken worden bij de ontwikkeling van hun straat, wijk en stad?

Pension Almonde is een pilot project voor een innovatief woonconcept dat woon- en werkruimte biedt voor een vergeten groep in de stad: stadsnomaden en anderen die niet in de standaard doelgroepen passen, gecombineerd met culturele, micro-economische en sociale voorzieningen (commons).

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Er is vraag naar collectieve, betaalbare woonvormen, gecombineerd met werken en ontmoeten. Die doelgroep van (tijdelijke) stadsbewoners komt nauwelijks aan bod. Pension Almonde biedt een thuis aan dergelijke stadsbewoners. Allereerst als experiment, maar uiteindelijk permanent.
Tijdelijke leegstand als gevolg van de transformatie van de stad biedt de kans om te experimenteren met nieuwe woonvormen om te komen tot een robuust model dat in de toekomst permanent een bijdrage aan het stadsleven biedt.
Met grootschalige sloop verdwijnen niet alleen de woningen,. maar ook de mensen die met de wijk zijn opgegroeid. Dit lijdt tot ongebondenheid van nieuwkomers en vervreemding van blijvers. Pension Almonde verbindt deze twee groepen en maakt de wijk weerbaar en sociaal.
De stad verandert in een verzameling eenlingen. Door (meer) met elkaar te delen wordt de saamhorigheid bevordert en krijgen stadsbewoners de kans om te groeien naar meer zelfstandigheid. Zelforganisatie, wederkerigheid en sociale duurzaamheid zijn de basis van duurzaam gedeelde ruimte (commons).

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Piet Vollaard