PhytoSeeds. Een toekomst zaaien voor een gezond Rotterdam.

PhytoSeeds zijn magische zaadbolletjes met elk een unieke en natuurlijke superkracht! De verschillende PhytoSeeds bevatten elk een doelgerichte mix van inheemse plantzaadjes die elk een ecologische waarde in onze omgeving regeneratief verbeteren. Zo zijn er PhytoSeeds met Bodemsaneerders, Luchtreinigers, Waterzuiveraars, Windverschuivers, Habitatstichters, Biodiversiteitvergroters, Nectarvoorzieners, Oeververstevigers en Grondversterkers. De primaire doelgroep van PhytoSeeds bestaat uit kinderen in de basisschoolleeftijd. Zij zijn de toekomstige generatie voor het beheer van onze leefomgeving. Tegelijkertijd hopen we dat het project ook bijdraagt aan de bewustwording van hun ouders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. PhytoSeeds combineert innovatie en educatie door kinderen theoretische kennis op te laten doen. Kennis over de ecosystemen van de stad en de regeneratieve eigenschappen van planten. Ze maken kennis met de verschillende PhytoSeeds en leren over hun unieke eigenschappen. Zo leren de kracht van de natuurk en haar vermogen om zichzelf te herstellen. Daarna gaan ze actief en praktijkgericht aan de slag om hun leefomgeving te verbeteren door middel van hun opgedane kennis. Welke PhyotSeed heeft jouw buurt nodig? Binnen het project ontwikkelen we voor hen een toolkit die onder andere lesmateriaal, zaadbommetjes, een testkit, een logboek en een digitaal feedbackformulier bevat. Door workshops aan te bieden op scholen hoopt het initiatief een breder publiek te bereiken en samenwerkingen te stimuleren. De afgelopen twee jaar heeft de Scape Foundation op eigen initiatief de wetenschappelijke basi gelegd voor PhytoSeeds Samen met meer dan 50 wetenschappers en studenten van de WUR, UvA en Hogeschool Rotterdam is er onderzoek gedaan manieren waarop planten bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. In samenwerking met de GGD Haaglanden en het RIVM hebben we dit gerelateerd aan de typologie van de stad en de gezondheid van haar inwoners. De eerste bevindingen hebben we gedeeld binnen workshops bij BlueCity010 en de Tolhuistuin, geïmplementeerd binnen een stadstuin in Rotterdam en Den Haag, en gepresenteerd op de Dutch Design Week en Floriade Almere. Nu is het tijd om deze ervaringen grootschalig in de praktijk te brengen! CityLab010-ondersteuning zou ons helpen om de nodige materialen voor de toolkit en workshops te verkrijgen, en om onze doelgroep effectief te bereiken door middel van gerichte communicatie en samenwerking met lokale scholen en organisaties. Daarnaast kan de samenwerking met CityLab010 ons helpen om onze impact te vergroten in Rotterdam en het project op te schalen naar andere steden en regio's in Nederland.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

PhytoSeeds heeft als doel het bewustzijn over natuurlijke technologieën. Door het creëren van educatieve programma's en samenwerkingsverbanden met lokale scholen, wordt een nieuwe generatie geïnspireerd om duurzame en groene oplossingen te omarmen.
PhytoSeeds is geworteld in een open-source database van planten met speciale eigenschappen, ontwikkeld samen met wetenschapper en studenten. Nu is het aan scholieren om samen het regeneratieve Rotterdam van de toekomst te maken!
Door inheemse plantensoorten met speciale eigenschappen te gebruiken, wordt de lokale biodiversiteit versterkt en worden inheemse ecosystemen hersteld. Dit is goed voor de flora en fauna in Rotterdam en verhoogt de veerkracht van de stad tegen klimaatverandering.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lars van Vianen