Setting Sails. Discarded & rebuilt. Functionally /et Different.

Startbudget toegekend € 50000,-

Rotterdam. Een van de grootste havensteden in de wereld. Inherent verbonden aan het water. Ooit ook herrezen uit haar eigen as. Zeilen. De zeilen van zeilboten wel te verstaan. Deze worden gemaakt om de meest zware weers- en klimaatomstandigheden te doorstaan en dus geproduceerd met kwaliteit hoog in het vaandel. Echter zijn de zeilers die hiervan gebruik maken veelal kritische mensen die veeleisend zijn aan de kwaliteiten en prestaties van het materiaal. En daarom belanden significant veel zeilen van zeilboten voordat de end-of-life & end-of-use is bereikt, op de vuilnisbelt. Kunnen die zeilen ook niet uit hun as herrijzen? Helaas is er nog geen volumineuze, waardige keten in Nederland voor circulair hergebruik van deze reststroom (zie bijgevoegde kaartje). Laat staan voor het HOOGwaardig hergebruiken van zeilen (upcycling). Zoals het recent gestarte initiatief ReSail van Clean Sailors heeft onderzocht gaat het om maar liefst 97% van de zeilen die nu op de vuilnisbelt belandt. Wij van Setting Sail vinden dat de havenstad Rotterdam de uitgelezen stad is om een initiële hoofdrol te nemen in het aanbieden van een hoogwaardige, circulaire keten van zeilen van zeilboten. Wij gaan dat doen door de volgende duurzaam verantwoorde schakels in een circulaire keten toe te passen: 1. Een logische, toegankelijke en laagdrempelige inzamelingsfunctie vervullen als havenstad Rotterdam. 2. Deze ingezamelde zeilen dienen gekeurd, gerepareerd, verstevigd, schoongemaakt en behandeld te worden o.b.v. de binnengekomen kwaliteit van de zeilen. 3. Zo ontstaan er verschillende circulaire bestemmingen en toepassingen afhankelijk van de kwaliteit van de zeilen: A. De zeilen zijn nog goed genoeg voor gebruik op zeilboten - de initiële functie. B. De zeilen leveren niet meer de prestaties die nodig zijn voor zeilboten: De zeilen worden hergebruikt als regen- en zonneweringen voor op terrassen, festivalterreinen en op binnenplaatsen. --> Hier draait het voornamelijk om binnen Setting Sail. C. De zeilen zijn te laag in kwaliteit waardoor ze d.m.v Rotterdamse makers en doeners vermaakt kunnen worden tot buiskappen (van boten), hoezen van legio aan materiaal (auto’s, BBQ’s, stuurwielen, terrasmeubilair e.d.). D. Maar ook Rotterdamse sociale werkplaatsen kunnen er tassen, gadgethoesjes e.d. van gaan maken. 4. En als laatste schakel in de circulaire keten is het noodzakelijk om te onderzoeken hoe lang deze toepassingen mee gaan (end-of-life) en samen met gerenommeerde recycling bedrijven te kijken naar het terugbrengen van deze waardevolle grondstof naar het begin van de keten. Setting Sail ziet Rotterdam - als aanjager van circulariteit en eeuwig verbonden aan het water - als de meest voor de hand liggende broedplaats voor het huisvesten en vertegenwoordigen van dit nieuwe, iconische en sociale circulaire-keten-initiatief. Dick Rensen is grondlegger van dit nieuwe initiatief en heeft zijn stempel gedrukt op circulaire en sociale bedrijven en organisaties als BlueCity010, BuurtBuik Rotterdam en Rotterzwam. Dick woont al 8 jaar in Rotterdam, waarvan 4 jaar op een zeilboot in de binnenstad. Hij probeert de zeilindustrie te verduurzamen met zijn zeilboot de Sailing Sea Rover en gaat nu deze hoog kwalitatieve zeilen redden van de vuilverbranding. Nu ondersteunt Dick intrinsiek circulaire ondernemingen, organisaties en initiatieven vanuit zijn eigen bedrijf: Duurzame Dealer.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Deze keten is nu niet circulair en dat terwijl het materiaal wel ontworpen en geproduceerd wordt om super lang mee te gaan. De gebruiker van het product is kritisch en zal bij directe vermindering van prestaties deze zeilen weggooien. Dat roept om circulaire oplossingen.
Setting Sails biedt een visueel symbolische en voorbeeldfunctie door circulaire oplossingen te bieden in de Rotterdamse publieke buitenruimte. Door hergebruikte zeilbootzeilen in publieke en openbare ruimte te gebruiken wordt een voorbeeld gegeven hoe afval nog steeds her te gebruiken is.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief