ShapingLight. Een innovatieve en duurzame verlichtingsoplossing

—Wat als licht als materiaal is te 'boetseren' en volledig naar de hand kan worden gezet. Wat zou je dan ontwerpen? En welke nieuwe esthetische en functionele mogelijkheden zou dat kunnen bieden — ShapingLight is een experiment-gedreven onderzoek naar de ongekende mogelijkheden wanneer (kunst)licht nauwkeurig kan worden beïnvloed, gebruikmakend van maatwerk optische lenzen met bijzondere licht-sturende eigenschappen. Hiermee wordt het mogelijk wordt licht in de publieke ruimte op een nieuwe manier te interpreteren en te presenteren. Wanneer kunstlicht zeer precies te richten en ruimtelijk te positioneren is, opent dit nieuwe gebieden voor lichtontwerp, met diverse mogelijkheden wat betreft: (1) esthetiek, (2) functie en (3) efficiëntie. Deze nieuwe vorm van ontwerpvrijheid kan bijdragen aan een nieuw verhaal, nieuwe kennis en een nieuwe visie op de toepassing van de openbare toepassing licht. Dit zal bijdragen aan het creëren van een meer duurzame, gezonde en inclusieve leefomgeving. ShapingLight positioneert zich op het snijvlak van fotonica, kunst en architectuur en onderscheidt zich door een meta-ontwerpbenadering. Deze integratie van technologie en design gaat verder dan bestaande onderzoeken en kan nieuwe inzichten en toepassingen opleveren die nog niet eerder zijn verkend. Dit kan resulteren in een nieuwe toepassing voor architectonisch be- en verlichtingsontwerp, maar kan ook bewoners aanzetten tot een meer integrale en inclusieve benadering van licht, ontwerp, perceptie en materialiteit. Onze relatie met licht in binnen- en buitenruimtes kan fundamenteel veranderen wanneer we daarover meer controle hebben. Tot nu toe hield de toepassing van licht altijd een compromis in tussen de beschikbare verlichtingsoplossingen en het uiteindelijke doel-oppervlak dat verlicht moet worden, nog even los van het feit dat hiervoor specialistische kennis nodig is. Ik wil een innovatieve ontwerpmethode ontwikkelen die de manier waarop we ontwerpen en werken met licht ingrijpend veranderen. En waarbij we méér kunnen met minder! Een methode die het mogelijk maakt om licht, d.m.v. een lens, zeer nauwkeurig, ruimtelijk te positioneren op basis van een gewenste licht-distributie. Het zorgt ervoor dat het licht precies daar komt waar het gewenst is, en vermeden wordt waar het niet gewenst is. Met zelfontwikkelde software en een bijzondere 3D-printtechniek is deze gegenereerde geometrie als optische lens te vervaardigen. Nadat het licht door de lens is gegaan, ontstaat er een specifieke lichtprojectie op een projectievlak. Het idee is dat zo’n lens als een voorzetlens, geplaatst in een lichtarmatuur, veel meer controle biedt over de lichtdistributie en lichtsterkte. Dit maakt het mogelijk voor elke lichtbron een unieke lichtprojectie te realiseren. In een architectonische toepassing kan het gecontroleerd sturen van licht leiden tot visueel aantrekkelijke en functioneel vooruitstrevende gebouwen waar het licht optimaal wordt ingezet voor beleving, comfort en duurzaamheid. Ook is er minder verspilling van licht wat resulteert in minder lichtvervuiling, maar ook kan met minder lichtbronnen hetzelfde oppervlak worden belicht, en daarmee het stroomverbruik sterk verminderd kan worden.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Maatwerk lichtprojecties door toepassing van custom lenzen geintegreerd in (bestaande) lichtarmaturen geeft hiernieuwde ontwerpvrijheid. Ook resulteert dit in meer efficiënt en duurzaam gebruik van licht in de publieke ruimte. Meer vrijheid, energiezuinig, kostenefficiënt en minder lichtverlies.
De stedelijke verlichting wordt heel verschillend ervaren. Het beperkt nog te vaak de bewegingsvrijheid van vrouwen, senioren en mensen met een beperking. Een inclusief proces van lichtontwerp en toepassing kan een bijdrage leveren aan een kwalitatief hoogwaardige stedelijke omgeving.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Chris Kievid