SpeakSee. Altijd en overal toegang tot gesprekken voor doven

Startbudget toegekend € 40000,-
Stichting Technologie voor Inclusie houdt zich bezig met educatie over en bevordering van het gebruik van technologie om inclusie in de samenleving te bevorderen, teneinde de arbeids- en sociale participatie van deze groep te vergroten. TvL richt zich in eerste instantie op doven en slechthorenden.

Voor mensen die doof of slechthorend zijn, is het zeer moeilijk om gesprekken te volgen, wat voor veel banen cruciaal is. Hierdoor is 50% van de doven/zwaar slechthorenden werkloos. SpeakSee is een systeem van microfoons wat spraak omzet naar tekst zodat de dove kan lezen wat er wordt gezegd.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

SpeakSee is het eerste microfoonsysteem wat zeer accuraat groepsgesprekken om kan zetten naar tekst, terwijl alle sprekers worden weergegeven in verschillende kleuren. Op die manier kan iemand die doof of slechthorend is weer volgen wat er wordt gezegd.
SpeakSee zorgt ervoor dat een grote groep mensen die momenteel niet deel uit kan maken van de arbeidsmarkt in Rotterdam weer kans krijgen op een baan.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jari Hazelebach