‘t Zakkie. Focus op het moment, Stop je telefoon in 't Zakkie

't Zakkie is een innovatief product dat is ontwikkeld om een sociaal probleem aan te pakken: de constante afleiding van mobiele telefoons in het dagelijks leven en met name op school. De doelgroep van 't Zakkie zijn zowel nieuwe als huidige generatie studenten die hun focus verliezen door overmatig telefoongebruik tijdens schooltijden. Het vernieuwende aspect van 't Zakkie ligt in zijn eenvoud en effectiviteit. Het is een signaal blokkerend telefoonzakje waarmee studenten binnen enkele seconden offline kunnen gaan. Dit helpt hen om tijdens belangrijke momenten, zoals lessen op school, gefocust te blijven zonder afleiding van hun telefoon. Daarnaast biedt 't Zakkie de mogelijkheid om de telefoon voor educatieve doeleinden weer uit 't Zakkie te halen en binnen enkele seconden weer online te zijn, waardoor het een flexibel en praktisch hulpmiddel is voor zowel studenten als docenten. Het plan van aanpak van 't Zakkie is gericht op het aanbieden van het product aan alle scholen in Rotterdam en het overtuigen van schooldirecties en docenten van de voordelen ervan. Door middel van voorlichting en demonstraties willen wij scholen laten zien hoe 't Zakkie kan bijdragen aan een betere leeromgeving en meer focus tijdens lessen. De initiatiefnemers achter 't Zakkie zijn Erman Hekalo, een gedreven (online) ondernemer en Hozan Hussaini, een ervaren Engels docent en sociaal-cultureel coördinator op het Montessori MAVO in Rotterdam. Geconfronteerd met het probleem van mobiele telefoons in de klas besloten wij samen te werken aan een oplossing. Ons doel is om de huidige generatie jongeren bewust en verantwoordelijk te laten omgaan met hun mobiele telefoon in combinatie met 't Zakkie als een praktisch hulpmiddel. Door 't Zakkie te introduceren en te promoten in Rotterdamse scholen, dragen wij bij aan een socialere leeromgeving waarin studenten zich beter kunnen concentreren en docenten effectiever les kunnen geven. Het product biedt een concrete oplossing voor een actueel probleem en heeft het potentieel om de relatie tussen technologie en onderwijs op een positieve manier te veranderen.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

't Zakkie is vernieuwend voor Rotterdam omdat het de afleiding door mobiele telefoons in het onderwijs aanpakt. Door dit te introduceren bieden wij een verbetering van de leeromgeving en bevorderen wij de sociale interactie tussen studenten en docenten, wat positief is voor de Rotterdamse scholen.
't Zakkie is goed voor Rotterdam omdat het werkgelegenheid creëert. Door de productie, distributie en promotie van 't Zakkie ontstaan nieuwe banen in de lokale economie, waardoor 't Zakkie niet alleen sociale voordelen biedt, maar ook bijdraagt aan de werkgelegenheid en economische groei in de regio
Door het gebruik van 't Zakkie worden studenten gestimuleerd om meer met elkaar en met hun docenten te communiceren. Dit leidt tot een versterking van sociale banden binnen de schoolgemeenschap en draagt bij aan een positievere omgeving voor zowel studenten als docenten.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief