Taal voor Tieners in Rotterdam . Tieners verrijken hun woordenschat en hun kansen!

Het WoordenDepot is opgericht in 2024, om de taalongelijkheid aan te pakken in Rotterdam. Als externe leerkracht werk ik met kinderen die thuis geen Nederlands praten. Taal voor Tieners is voor leerlingen van groep 6, 7 en 8, om in groepen van maximaal 6 leerlingen te lezen. Om de beurt leest een kind op de e-reader en ik verbeter de uitspraak. De nieuwe woorden en uitdrukkingen leg ik beeldend uit na het lezen. Een voorbeeld: bij het woord 'fluweel' neem ik die stof mee om het te laten zien en te voelen. Alle nieuwe woorden worden herhaald in de volgende les. Het zijn lessen na schooltijd in een buurthuiskamer, waar jongeren met groepsgenoten van diverse scholen uit de wijk, wekelijks een uur bij elkaar komen. Ik ben een ervaren docent NT2, gewend om les te geven aan volwassenen, nu specialiseer ik mij in jongeren, die nog aan de basis staan van hun schoolloopbaan. Als zij met de extra taalaandacht de gewenste keuze kunnen maken in het vervolgonderwijs, dan is mijn missie geslaagd. Dit wil ik eerst aanbieden aan de scholen in Rotterdam West, waar de ouders zich geen privélessen kunnen veroorloven. Als veel leerlingen zich aanmelden, zullen er meerdere docenten gezocht moeten worden. De lessen wil ik door laten gaan in de korte schoolvakanties, om de vaart erin te houden, want continuïteit zorgt voor leerresultaten. De ouders worden op de omringende scholen benaderd om hun kind op te geven voor Taal voor Tieners. De medewerking van de school hierin is belangrijk voor het verspreiden van dit aanbod. Het contact met de ouders is nodig om de motivatie te waarborgen, de afwezigheid aan door te geven en de meting van de leerresultaten bij te houden door de rapportcijfers naast elkaar te leggen. Volwaardig meedoen in de samenleving hangt nauw samen met het beheersen van de taal. Als dit project slaagt, dan kan het een voorbeeldfunctie zijn voor de andere wijken in de stad, want na een jaar werken zal duidelijk worden of dit succes heeft.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het verbaasd mij dat er nog geen geïntegreerde NT2-lessen zijn in het po, aan de basis zou er al gewerkt kunnen worden aan de woordenschat om zo snel mogelijk de geringe woordenschat te verrijken.
Niet alle ouders zijn vermogend genoeg om bijles te betalen, dat mag echter niet de reden zijn dat de taalachterstand zorgt voor ongelijke kansen. Een investering in de woordenschat-uitbreiding kost tijd en die tijd is er op de scholen niet, daarom wil ik dit buiten de school aanbieden.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Carina Groenen