Taaly. Taal speel je met z'n tweeën

Toen Shadi in 2015 naar Nederland kwam als oorlogsvluchteling, ervoer hij problemen bij het leren van de Nederlandse taal. Taalscholen kostten veel (reis)tijd en focusten niet op alle taalaspecten. Zo werd er weinig aandacht besteed aan spreekvaardigheid, terwijl dat misschien wel het belangrijkste aspect is. Door het spreken van de taal kun je namelijk meedraaien in de maatschappij; zo kun je je sociale kringen uitbreiden en werkgerelateerde problemen bespreekbaar maken. Taaly is een app waarbij een niet-Nederlandssprekende (de zogenaamde ‘nieuwkomer’) wordt gematched (o.b.v. beschikbaarheid, taalniveau, opleidingsniveau en interesses) met iemand die de Nederlandse taal uitstekend beheerst (het taalmaatje). Vervolgens wordt via de app een 1-op-1 gesprek gevoerd, waarbij de app ook ondersteuning kan bieden in de gespreksvoering. De app faciliteert eveneens een afrekensysteem. Bovendien wordt de vooruitgang bijgehouden en helpt zo nieuwkomers met het ontwikkelen van hun spreekvaardigheid. Het huidige (niet-digitale) systeem van taalcoaching werkt met coördinatoren en vrijwilligers en dekt maar een zeer klein deel van de vraag naar taalcoaching. Door een groot en blijvend tekort aan coördinatoren en vrijwilligers zijn er lange wachtlijsten. Het systeem is behoorlijk star doordat tijden, afspraken en taalmaatjes vast zijn. Hiermee speelt het niet in op de gewenste flexibiliteit van de nieuwkomers. Daarnaast kent het door haar traditionele opzet veel disciplinaire problemen. Afspraken worden vergeten, afspraken worden niet voorbereid, enzovoort. Al met al is dit huidige systeem moeilijk schaalbaar. Taaly biedt een oplossing voor deze problemen. De Taaly-app maakt het mogelijk te werken met een vergoeding voor het taalmaatje, wat het tekort aan (vooral jonge) taalmaatjes aanpakt omdat zij aanzienlijk meer gemotiveerd zullen zijn om zich aan te melden. De nieuwkomer (of zijn werkgever, sponsor) zal hiervoor een bijdrage moeten geven. De nieuwkomer zal, omdat hij betaalt, minder disciplineproblemen geven. Bovendien maakt de functionaliteit van de Taaly-app de coördinator grotendeels overbodig. Taaly richt zich op de groep van 600.000 nieuwkomers die bestaat uit arbeidsmigranten, vluchtelingen, expats en internationale studenten en hen helpen in het ontwikkelen van hun spreekvaardigheid. Daarnaast gaat Taaly taalmaatjes aantrekken. Met behulp van effectieve promotie via social media en met hulp van samenwerkingen met andere organisaties willen we beide doelgroepen bereiken. Samenwerkingen met gemeenten, (taal)scholen, universiteiten en andere organisaties gaan ervoor zorgen dat we zowel nieuwkomers als taalmaatjes kunnen vinden en dat de financiën goed geregeld worden.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Taaly draagt bij aan de sociale cohesie in Nederland door nieuwkomers en locals met elkaar in contact te brengen. In plaats van de traditionele taallesmethoden biedt Taaly een vernieuwende benadering door gebruik te maken van een app en door taalmaatjes financiële compensatie te bieden.
Door de taalbarrière te overwinnen, kunnen nieuwkomers gemakkelijker deelnemen aan de arbeidsmarkt, verder studeren en bijdragen aan de economie. Dit heeft een langetermijnimpact op de samenleving en draagt bij aan een duurzaam integratieproces.
Door het plannen van gesprekken, het matchen van deelnemers, het bieden van begeleiding en het uitvoeren van videogesprekken, allemaal gecentraliseerd op één platform.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Shadi Alhakimi