TeachBuddy. Peer-tutoring voor het v.o.

Visie & Missie Om onderwijsachterstanden en ongelijkheid effectief aan te pakken, is het cruciaal dat onderwijsinstellingen zelf interne ondersteuningsprogramma's organiseren. Leerlingen activeren om elkaar te ondersteunen, ook wel bekend als peer-tutoring, is een voorbeeld van hoe ondersteuning effectief binnenschools georganiseerd kan worden. Peer-to-peer ondersteuningsprogramma’s werken drempelverlagend en verhogen leerplezier, eigenaarschap en de sociale binding binnen de onderwijsinstelling. Met de juiste aanpak kan peer-tutoring tot wel 5 maanden leerwinst opleveren voor de tutee en burgerschapsvaardigheden bevorderen bij de tutor. Het is onze missie om het organiseren van peer-tutoring zo gemakkelijk mogelijk te maken voor alle betrokkenen. Het concept TeachBuddy is een webapp die het mogelijk maakt voor scholen om een zelfvoorzienend peer-tutoring project op te zetten met haar eigen leerlingen. TeachBuddy maakt slimme koppelingen tussen tutee en tutor, ondersteund leerlingen bij het inplannen en evalueren van gezamenlijke leermomenten en maakt gebruik van een virtueel beloningssysteem voor positieve bekrachtiging tijdens het leerproces. Daarnaast biedt TeachBuddy inzicht voor de projectbegeleider via een gebruiksvriendelijk admin-account, waarmee het project eenvoudig en overzichtelijk gevolgd kan worden. Het oprichtingsverhaal TeachBuddy werd in 2020 opgericht door mijn partner, Thijs Nederlof, en mijzelf, Rik Roosenstein. Het idee voor TeachBuddy kwam voort uit mijn ervaring in de wereld van het schaduwonderwijs. Gedurende mijn bacheloropleiding gaf ik bijles via een commercieel bijlesbureau. Het viel me op dat de kosten voor deze diensten vaak extreem hoog waren, een last die veel ouders van mijn leerlingen nauwelijks konden dragen. Om deze kwestie beter te begrijpen, ging ik in gesprek met docenten van mijn oude middelbare school. Ik wilde ontdekken hoe scholen omgaan met aanvullende ondersteuning voor leerlingen. Het werd al snel duidelijk dat er vaak een hulpkloof bestaat op scholen. Simpel gezegd, niet alle leerlingen die extra hulp nodig hebben, ontvangen deze ook. Docenten hebben beperkte tijd, leerlingen vinden het vaak intimiderend om hulp te vragen aan medeleerlingen (vooral van ouderejaars) en ondersteuning buiten school is buitengewoon duur. Thijs en ik kwamen al snel in aanraking met het Laurens Lyceum Rotterdam, waar wij stuitte op het Amerikaanse concept van 'peer-tutoring'. Na grondig onderzoek raakten we steeds meer overtuigd van dit concept. Het idee om leerlingen elkaar te laten helpen met leerproblemen of persoonlijke ontwikkeling, binnen de veilige omgeving van hun eigen school, vonden we fantastisch. Echter, de organisatie van dergelijke programma’s kan scholen veel tijd kosten, en dat is in deze tijd nou juist een schaars goed voor scholen. Daarom hebben we TeachBuddy ontwikkeld: een tool die de organisatie van peer-tutoring programma's volledig automatiseert. Zo helpen we om de hulpkloof op scholen te dichten, zonder extra druk op docenten te leggen. Momenteel werken we al samen met 2 Rotterdamse scholen: Het Laurens Lyceum en het Lyceum Kralingen. Daarnaast zijn we ook aan de slag met 9 andere scholen verspreid over Nederland.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Rik Roosenstein