Team Voor Mekaar!. Voor Mekaar! krijgt het met elkaar voor mekaar!

Doelgroep: Bewoners van Beverwaard (en in potentie IJsselmonde) Wie ik ben: Richard van den Berg, trappenspecialist. Ik woon al jaren in Beverwaard en omgeving en heb een groot hart voor de buurt. Ik heb een groot netwerk binnen de wijk en binnen de bouwsector. Met team Voor Mekaar! ga ik (en later samen met een team vrijwilligers) de wijk in om laagdrempelige technische hulpvragen op te pakken samen met de hulpvrager. Voor Mekaar! leert de hulpvrager zelf vaardigheden om de hulpvraag op te lossen, zodat hij dit in de toekomst zelf kan. Ook stimuleert Team Voor Mekaar! de hulpvrager om iets voor een ander te doen. Dit kan een technische klus bij iemand anders zijn of het oppakken van een sociale vraag uit de wijk. Beverwaard is een wijk met veel gebrokenheid, maar ook met potentie. Deze potentie wil team Voor Mekaar! ten volle benutten. Ik werk samen met verschillende partners uit de wijk en doe momenteel al veel voor de wijk namens Buurtsteunpunt Beverwaard, onderdeel van het Leger des Heils. Vanuit deze functie heb ik al een groot netwerk kunnen opbouwen en heb ik veel mensen ontmoet die behoefte hebben aan een dergelijk project als team Voor Mekaar! Het doel is om mensen in de wijk met elkaar verbinden, zodat zij allerhande klussen en reparaties bij zichzelf en elkaar kunnen uitvoeren. Het streven is het versterken van de sociale cohesie binnen de wijk. Tevens biedt het mogelijkheden aan mensen binnen de wijk om met technische beroepen ervaring op te doen wat de drempel naar opleidingstraject of arbeidsmarkt verlaagd. Mensen worden geactiveerd om iets voor elkaar te doen en participeren binnen de gemeenschap. Tot slot heeft het project ook een signalerende functie; Team Voor Mekaar! komt achter de voordeur en kan probleemsituaties signaleren. Door korte lijntjes met onder andere het Leger des Heils kan passende hulp aangeboden worden.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Team Voor Mekaar! kan laagdrempelige technische klussen oppakken samen met de bewoners van Beverwaard. Dit bestaat nog niet in deze omgeving.
Team Voor Mekaar! gaat uit van de wederkerigheid van mensen. De technische klus is niet het doel op zich, maar het gaat om het bouwen van een gemeenschap waarin mensen voor elkaar zorgen. Dit is anders van andere klussendiensten.
Team Voor Mekaar! bouwt actief aan een netwerk waarin ook wijknetwerkpartners een rol spelen. Doordat Team Voor Mekaar! achter de voordeur komt worden problemen gesignaleerd en kan passende hulp geboden worden. Ook kunnen hulpvragers via deze organisaties iets terug doen voor de wijk en de bewoners.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Richard van den Berg