Wielwijzer. Roterdams Gratis Theorie Avontuur

In de levendige stad Rotterdam streven we naar een toekomst waarin verkeerseducatie toegankelijk is voor iedere inwoner, ongeacht hun financiële situatie. Momenteel ervaren velen een aanzienlijke drempel bij het behalen van hun rijbewijs door de hoge kosten van theorie cursussen en beperkte toegankelijkheid van bestaande gratis filmpjes op het internet. Als reactie op deze uitdagingen presenteert WielWijzer met trots het vooruitstrevende initiatief: "WielWijzer: Rotterdams Gratis Theorie Avontuur." Dit subsidieplan is een oproep aan CityLab010 om de realisatie van deze innovatieve en kosteloze autotheoriecursus te ondersteunen, die niet alleen de mobiliteit in Rotterdam zal vergroten, maar tevens een nieuwe norm zal instellen voor inclusieve en veilige verkeerseducatie in onze stad. Het marktonderzoek naar de bestaande autotheoriecursussen onthult een aantal uitdagingen die de toegankelijkheid en kwaliteit van verkeerseducatie beïnvloeden. Huidige aanbieders op platforms als YouTube en commerciële websites bieden weliswaar theoriecursussen aan, maar hanteren vaak aanzienlijke kosten die een barrière vormen voor veel Rotterdamse inwoners, met name zij met een laag inkomen.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Uit mijn onderzoek blijkt dat na aanschaf bestaande cursussen, cursisten slechts voor een beperkte periode toegang krijgen tot het lesmateriaal. Deze tijdsbeperking dwingt velen om de cursus in korte tijd door te nemen, vaak zonder de benodigde diepgang, met als doel simpelweg te slagen bij het CBR.
"WielWijzer" richt zich ook op diegenen die al in het bezit zijn van een rijbewijs maar een periode niet hebben gereden en hun kennis willen opfrissen. Dit geldt met name voor mensen die hun rijvaardigheid willen behouden en hun verkeersveiligheidsbewustzijn willen vergroten.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jamal Lechhab