Wij (k) Carnisse. Een platform voor en door Carnisse

Stichting KOCO is een lokaal initiatief in de wijk Carnisse. Op de benedenverdieping van de Nancy Zeelenbergflat, waar met name ouderen met een zorgvraag wonen, heeft KOCO in 2018 een fysieke ontmoetingsplek gerealiseerd voor bewoners en omwonenden. KOCO vervangt het restaurant van de flat, dat eerder in 2016 moest sluiten. Sociaal ondernemer Salim Elfassi, voorheen actief als taaltrainer en werkcoach, herstelt daarmee de belangrijke sociale functie van deze locatie.

Wij(k)Carnisse is een platform dat de betrokkenheid, verbinding en het vertrouwen in Carnisse wil vergroten, door de bestaande netwerken te versterken en verbinden. Met Citylab010 wil stichting KOCO het eigenaarschap en de redactie rondom het platform bestendigen.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Het platform is ontworpen voor alle bewoners van Carnisse, in 4 talen om hen te verbinden met elkaar en de initiatieven in de wijk. In de wijk Carnisse is een grote bereidheid om elkaar te helpen, maar dan moet je elkaar wel weten te vinden! Een dergelijk initiatief bestaat nog niet in Carnisse.
Doordat het platform is ingedeeld in verschillende thema’s is er voor de verschillende interesses in de wijk altijd iets te vinden. Mensen en initiatieven vinden elkaar op het platform door een gezamenlijk thema in de wijk, ongeacht de achtergrond en geschiedenis van individuen

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Salim Elfassi
Eva van Genuchten