YoungTalent010.

YounTalent010 is een platform voor Jong talent (VO, MBO) op de gebieden kunst, design, muziek, marketing, communicatie, gezondheid, duurzaamheid en science.

Omschrijving

Bedrijfsleven, instellingen, hogescholen en universiteiten uit de regio schrijven samen met VO en MBO uitdagende opdrachten uit. Leerlingen VO en studenten MBO gaan de uitdaging aan om hun talenten op het digitale platform YoungTalent010 te tonen om die talenten uiteindelijk op een echt podium te exposeren.

Sociale relevantie

In de regio Rotterdam wonen ruim 100.000 jongeren (12-18 jaar). In hun zoektocht naar hun talenten en hun toekomst in deze regio komen deze jongeren vaak slechts oppervlakkig in aanraking met partijen die belang hebben bij het herkennen, stimuleren en ontwikkelen van talent. YoungTalent010 biedt een platform waarop leerlingen en studenten op een intensieve manier in aanraking kunnen komen met opdrachten die worden geformuleerd door bedrijfsleven, instellingen, HBO en WO.

Innovatie

De samenwerking tussen VO, MBO enerzijds en bedrijfsleven, instellingen, HBO en WO anderzijds zorgt voor betekenisvolle en motiverende uitdagingen voor jongeren. De impact van deze opdrachten in talentontwikkeling en de oriëntatie op omgeving en toekomst biedt win-kansen voor alle "stakeholders".

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief