-zee -plaats -werk -land. Delta Dependance 010

Startbudget toegekend € 24985,-
Eten tegen Zandhonger - Deltascenario waar we schelpdieren eten om bouwmateriaal voor riffen te produceren. De riffen helpen tegen het afkalven van de slikken en zijn een habitat voor zeeleven. Hier kunnen wilde wieren, oesters, krabben en mosselen zich vestigen.

-zee -plaats -werk -land start de Delta Dependance 010 waar Rotterdammers Delta Werkers worden die ‘Eten tegen Zandhonger’. We eten schelpdieren, bouwen riffen en hervormen de Delta. De eerste burger gedreven collectieve waterwerken ter wereld.

Daarom goed en vernieuwend voor Rotterdam.

Delta Dependance 010 zet zich in om de Rotterdammer weer onderdeel te laten zijn van de Delta. Rotterdam is niet alleen havenstad, maar ook een Deltastad.
Ervaren dat ecosystemen dwars door gemeentegrenzen heen lopen en je als Rotterdammer mee kunt bouwen aan de toekomst van Rotterdam, de Delta en Nederland. We werken dus bewust richting een veilig Rotterdam, een klimaat adaptief Rotterdam vol Delta Werkers en een stedelijk-eco-systemisch besef.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Ester van de Wiel
Joost Adriaanse