Miracles of Music.

Startbudget toegekend € 70000,-
In Miracles of Music leren mantelzorgers hoe zij muziek kunnen inzetten tijdens de zorg voor hun kwetsbare naaste. Om daarmee het eigen leven en dat van hun kind, ouder of partner plezieriger en aangenamer te maken.

Omschrijving

In Miracles of Music maken we ons sterk om muziek de plaats te geven die ze verdient in ons leven, zorg en welzijn. Samen met wetenschappers, muziektherapeuten en musici, ontwikkelen we in Rotterdam een educatief muziekprogramma voor mantelzorgers en verzorgenden. Hierin leert men ervaren hoe je muziek kunt gebruiken om de kwaliteit van leven te verhogen voor mensen met een beperking of hulpvraag, en ook voor de mantelzorger zelf.

Met feestelijke muzikale meetings leren en ervaren mantelzorgers en verzorgenden hoe muziek hun zorgtaken kan verlichten. Zij ontvangen handzame tips en praktische tools die ze kunnen inzetten in hun dagelijkse zorgtaken. Een trainingsmethodiek biedt hen handvatten om de inzet van muziek over te kunnen dragen. Op een 'muzikaal mantelzorgen' platform geven we voorlichting met allerhande tips, beschikbare muzikale tools, lesmateriaal en door ons gemaakte instructieve video's.

Sociale relevantie

Met dit programma ondersteunen we kwetsbare Rotterdammers - met een beperking, handicap of achterstand - en verbinden we eenzame mensen. We maken ons hard voor de waardering van mantelzorgers en bieden kennis en ervaring om hen in hun zorgtaken te ondersteunen. We zorgen voor verbinding van een diversiteit van bewoners van verschillende culturen, komaf, jong en oud. We bundelen krachten van de vele initiatieven in de wijk op het gebied van muziek, zorg & welzijn die Rotterdam rijk is.

Innovatie

De innovatie kracht van Miracles of Music zit in de impactvolle combinatie van wetenschap, muziek, educatie, zorg & welzijn en media. Met een geïntegreerde aanpak bieden we niet alleen bijzondere muzikale ervaringen en hands-on oplossingen voor mantelzorgers en verzorgenden, ook geven we een nieuwe kijk op creatieve oplossing voor het maatschappelijk vraagstukken rondom mantelzorgen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Bastiaan Piloo
Bastiaan Piloo
Bastiaan Piloo