Nieuws.

Diverse plannen voor duurzaam

De eerste ronde van plannen wordt op dit moment beoordeeld door de experts van de gemeente Rotterdam. Rond de 100 plannen moeten worden beoordeeld in zes weken tijd. Hoe verloopt dit beoordelingsproces nu eigenlijk? En waar wordt er op gelet bij een plan? Leo van Veen is secretaris van Programma Duurzaam van de gemeente Rotterdam en beoordeelt de plannen die gericht zijn op het onderwerp duurzaam.
 
Wat voor plannen heb jij onder handen, en waar let je op bij de beoordeling?
Leo vertelt: ‘De meest diverse plannen zie je bij Duurzaam langskomen. Van plannen die maar zijdelings met het thema te maken hebben, tot grote innovatieve projecten. Onze kaders zijn de doelstellingen van programma Duurzaam 2015-2018, de Rotterdamse Mobiliteitsagenda en de Koersnota Lucht. Onze selectiecriteria zijn simpel genoeg: is het plan innovatief, heeft dit plan niet al op een andere manier subsidie gehad, is het echt levensvatbaar of is het alleen maar een idee, en is dit plan niet op een andere manier uit te voeren, bijvoorbeeld binnen een lopend programma?’
 
Wat doe je met een project dat toch niet past in CityLab010?
‘Soms lukt het om het project door te schuiven naar een regulier subsidiepotje. Ik heb nu twee plannen op het gebied van regenwaterberging en wateroverlast die binnengekomen zijn via CityLab010 maar uitgevoerd gaan worden via het Rotterdam Climate Initiative. Met afdeling Cultuur ben ik bezig met een project dat wel via CityLab010 zou kunnen, maar misschien toch beter via de reguliere cultuursubsidies uitgevoerd kan worden. Verder heb ik een aantal projecten die heel nuttig en mooi zijn, maar totaal niet binnen CityLab010 passen. Het zou te simpel zijn die mensen alleen maar dóór te verwijzen, dat is alsof je ze het bos instuurt. Ik ga eerst zelf op zoek naar de juiste afdeling en mensen en dan neem ik ze mee. De gemeentelijke organisatie is soms ondoorgrondelijk en de kans bestaat dat iemand met een goed plan verdwaalt. Dan verleen ik liever die extra service, zou je het kunnen noemen, om een goed plan toch een kans te geven.
 
Hoe ga je om met ‘onrijpe’ plannen?
‘Wat ik in een paar gevallen ga doen, is de subsidie onder voorbehoud verlenen. Veel mensen zitten in de lastige positie dat ze wel vanuit andere hoeken geld of onderkomen toegezegd hebben gekregen, maar dat dat afhankelijk is van of ze via CityLab010 subsidie krijgen. Andersom ook, wij geven soms pas subsidie wanneer er een bedrijfspand geregeld is of wanneer die partner in het project ook investeert. Ik moet nog even exact uitzoeken hoe het juridisch geregeld is, maar ik ga bij deze projecten de subsidie toekennen onder voorwaarde, zodat de andere partijen zien dat wij serieus zijn. Komen ze alsnog niet over de brug, of komt bijvoorbeeld het pand toch niet beschikbaar, trek ik de subsidie weer in. Ik heb daarnaast een aantal projecten op mijn bordje die echt niet rijp genoeg zijn, waartegen ik ga zeggen dat ze nu niet moeten deelnemen. Ik ga ze aanraden op zoek te gaan naar partners binnen CityLab010, om via co-creatie te komen tot een nieuw project en daarmee deel te nemen aan de volgende ronde. We hebben bijvoorbeeld veel plannen die in de sfeer liggen van afval opruimen, buitenruimte schoonmaken, recyclen, plasticvissen en zulk soort dingen. Ik pleit ervoor om al die mensen bij elkaar te brengen om te kijken of ze misschien kunnen samenwerken en elkaar versterken. Het zijn allemaal prima ideeën maar het meeste is al eens eerder vertoond, dus niet geschikt voor CityLab010. Als er door samenwerken innovatieve combinaties gemaakt kunnen worden, is iedereen daarbij gebaat.’