Nieuws.

Hoe plannen worden beoordeeld

De eerste ronde van plannen wordt op dit moment beoordeeld door de experts van de gemeente Rotterdam. Rond de 100 plannen moeten worden beoordeeld in zes weken tijd. Hoe verloopt dit beoordelingsproces nu eigenlijk? En waar wordt er op gelet bij een plan? Chantal Olffers werkt bij Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam en beoordeelt de plannen die gericht zijn op het onderwerp cultuur.

 

Hoe komt een plan bij jullie binnen?

‘Binnen cultuur hebben wij er nu twaalf, en nog een stuk of vier die bij een ander thema horen, maar waarop we wel meelezen omdat er raakvlakken met cultuur zijn. Dat zijn plannen die bijvoorbeeld iets met architectuur te maken hebben, of waar culturele instellingen bij betrokken zijn of plannen op het snijvlak tussen onderwijs en cultuureducatie. Dan kunnen we van twee kanten kijken hoe we deze plannen vooruit kunnen helpen.’

 

Met hoeveel mensen werken jullie aan de beoordeling?

‘Bij cultuur zijn we met z’n drieën. Ook lezen collega’s van bijvoorbeeld cultuureducatie mee. Bovendien komen alle CityLab010-experts van de gemeente om de week bij elkaar om plannen door te nemen, om te kijken of we geen dwarsverbanden missen. In sommige gevallen hebben we echt expertise van buiten nodig. Voor de reguliere cultuursubsidies bestaan veel subsidiecommissies, die mensen kunnen we ook bij CityLab010 inschakelen. En er zitten in ons netwerk meer mensen, altijd handig.’

 

Hoeveel geld is er te verdelen vanuit cultuur?

‘We hebben vier ton budget. Er is voor veel meer geld subsidie aangevraagd, dus we zullen moeten wikken en wegen. Wij zijn er best wel van onder de indruk! Dit is een teken dat er veel animo is voor dit soort regelingen.’

 

Waar letten jullie op bij het beoordelen van plannen?

‘Bij cultuur is een zekere “artistieke kwaliteit” belangrijk, maar deze regeling is vooral bestemd voor plannen die met verbeeldingskracht en het oplossend vermogen van cultuur en creatieve industrie, vraagstukken op andere terreinen in de stad oplossen. Bijvoorbeeld een cultureel project dat bijdraagt aan duurzaam bouwen, een veiliger buurt of een nieuw soort speelpleintje. We zoeken dus naar de creatieve en innovatieve dwarsverbanden. We hebben nu in ieder geval één project dat sterk verbonden is met economie. We beoordelen die projecten altijd samen met de andere experts uit de gemeente en kunnen dan ook verschillende budgetten aanspreken. Eigenlijk zijn dat de beste projecten, meer nog dan vorig jaar zoeken we juist die projecten die over meerder onderwerpen gaan, dat geeft een plusje! Dealbreaker is iets dat past binnen een reguliere subsidievorm. We zetten dan wel die mensen op het juiste spoor naar een gewone subsidie.’