Nieuws.

Drie co-creatiesessies voor plannenmakers.

In de aanloop naar de Netwerkbijeenkomst heeft CityLab010 drie co-creatiesessies gehouden. Hiervoor hebben we een groep plannenmakers uitgenodigd, die goede plannen hadden, maar nog net een duwtje in de rug konden gebruiken om hun voorstel op zijn scherpst te krijgen. De eerste en derde sessie was in handen van de 1% Club, een netwerk van experts op het gebied van crowdfunding en -sourcing. Met het business canvas model werden de plannen doorgelicht. De tweede sessie was ten kantore van Rabobank Rotterdam aan de Blaak, waar bedrijvenadviseur Chris Veeningen en rayondirecteur Ronald van Raaij de plannenmakers terzijde stonden bij hun financiële vraagstukken. De derde sessie was op donderdag 8 oktober en ging onder meer over sociale media (1% Club), sociale marketing (Yes We Care), juridische zaken (Ploum Lodder Princen) en het doeltreffend pitchen van plannen. Twee dagen later konden de plannenmakers hun geperfectioneerde plan pitchen bij een wethouder tijdens de netwerkbijeenkomst in het Drijvend Paviljoen.

Dit filmpje van de eerste en derde sessie in De Machinist geeft een indruk van de energie van de bijeenkomsten.