Nieuws.

Hart voor de Stad maakt Rotterdam nòg initiatiefrijker


Hart voor de Stad is een combinatie van een crowdfunding platform en kennisbank. De kennisbank bestaat uit een forum en informatie index. Ze hebben dit omgedoopt in het begrip
"Crowdfunding Platforum". Hart voor de Stad heeft een regionaal verbindend karakter, deze wordt benadrukt doordat er uitsluitend initiatieven op komen te staan die bijdragen aan de
progressie van Rotterdam en haar inwoners. Op het Platforum kun je naast financiële middelen, kennis en samenwerking, op een laagdrempelige manier animo voor je initiatief toetsen.

Het Platforum stimuleert onder meer: ondernemerschap, verbinding, duurzaamheid, innovatie, zelfvoorziening, werkgelegenheid en eenheid. Elk genoemd aspect reikt natuurlijk veel
dieper. Voor Iedereen die onze stad mooier wil maken kun je contact opnemen met: Norma Gogar | rotterdam@hartvoordestad.org | 085 06 06 180