Nieuws.

Initiatiefnemers 2019: wanneer hoor ik iets?

Foto: Iris van den Broek

Initiatiefnemers 2019: wanneer hoor ik iets?
Wachten duurt lang… We snappen heel goed dat de initiatiefnemers van 2019 willen weten of zij wel of geen startbudget ontvangen. Wat kunnen we inmiddels melden?

  • Het juryrapport is zo goed als afgerond.
  • In de tweede helft van november bespreekt het college van burgemeester en wethouders het rapport.
  • Daarna wordt het juryrapport op CityLab010.nl geplaatst en kan je zien wie er een subsidie ontvangt.
  • Alle initiatiefnemers krijgen hierover ook nog een persoonlijk bericht van de gemeente.
  • Op 2 december presenteren de initiatiefnemers die een startbudget ontvangen hun plannen van 19.00 tot 22.00 uur in het Stadshuis.

Initiatiefnemers 2019 opgelet! Als jij startbudget ontvangt in 2019, word je verwacht op deze avond.
Noteer 2 december daarom alvast in je agenda.

Team CityLab010