Nieuws.

Kijkje achter de schermen bij CityLab010 #2 - Buitenruimte.

Maak kennis met de mensen achter de CL010 Themateams. Dit keer het thema Buitenruimte!

Marianne van Wijngaarden (Stadsbeheer): Ik ben samen met een team van acht collega’s de plannen aan het beoordelen voor het thema Buitenruimte, dus initiatieven voor een schone, mooie stad. Afhankelijk van de inhoud van het plan betrekken we ook andere collega’s bij de beoordeling. We hebben er vijftien in behandeling. Ik ben vanaf het begin bij CityLab010 betrokken, wat me opvalt is dat de plannen dit jaar vrij goed uitgewerkt zijn. De aanvraagformulieren zijn ook meestal helemaal compleet en correct ingevuld.

En ze zijn trouwens ook heel divers, het gaat van een enkel speeltoestel tot bijna een complete gebiedsontwikkeling. Verder valt op dat een deel van de plannen eigenlijk veel lijkt op een bewonersinitiatief voor de herinrichting van de buitenruimte. Dat is niet echt innovatief te noemen, en daar zijn ook andere subsidiemogelijkheden voor. We letten, naast de criteria uit de subsidieregeling, er vooral op of het plan levensvatbaar blijft na de eenmalige subsidie. Daarnaast kijken we kritisch naar de te verwachten gevolgen voor het beheer van de buitenruimte en de rol die de initiatiefnemer daarin zelf denkt te nemen."

Op de foto: Marianne van Wijngaarden