Nieuws.

Ons projectplan voor Citylab010: App je happy voor Rotterdamse meisjes!

Door Corona zag het leven er voor veel Rotterdamse meisjes er lange periode anders uit dan zij gewend waren. En nog worstelen veel meisjes met de aanpassingen die deze periode van hen vraagt. Rotterdamse middelbare scholen merken dat sommige meisjes heel veel met elkaar over hun problemen en zorgen zijn gaan praten. Dit heet ook wel co-rumineren. Veel co-rumineren gaat ten koste van leuke dingen die meisjes samen ondernemen. Scholen geven aan dat meisjes, bij wie excessief co-rumineren binnen hun vriendschappen voorkomt, relatief vaak depressieve klachten ontwikkelen en dat zij minder goed presteren op school. Meisjes zijn zich vaak niet bewust dat zij samen meer piekeren en dat zij zich daardoor somber of depressief kunnen gaan voelen.

Hoog tijd om meisjes te begeleiden bij het hervinden van hun veerkracht door hen te helpen hun vriendschappen anders vorm te geven! Daar draait ons Citylab010 initiatief om!

Met de Startsubsidie van Citylab010 willen we een lessenserie ontwikkelen waarmee Rotterdamse middelbare scholen meisjes bewust kunnen maken van co-rumineren en wat dit voor hun stemming en energie betekent. Gekoppeld aan de lessen ontwikkelen we een app, de App je Happy app, die samen en interactief door vriendinnenkoppels gebruikt kan worden en die hen helpt op gezonde manieren met stressvolle perioden en gebeurtenissen om te gaan. De lessen en de app versterken elkaar dus!

Zowel de lessenserie als de app worden samen met meisjes gemaakt, zodat we zeker weten dat we innovatieve oplossingen ontwikkelen die zij ook gaan gebruiken! Daarnaast helpen we scholen om met beide onderdelen te leren werken en begeleiden we scholen bij het werken met de lessenserie en de app.

Meer informatie over de eerste fase van dit project is te vinden op www.happyfriends.app, op Insta (happyfriendspositiveminds), op Twitter (blog; @PatriciaVuijk), YouTube en via deze podcast.