Nieuws.

Opening drijvend park!

Na bijna 5  jaar van ontwerpen, plastic winnen, recyclen, fondsen werven en intensief samenwerken, openen de plannenmakers op 4 juli trots het prototype. Het drijvende park laat zien wat de mogelijkheden zijn in het creëren van nieuwe drijvende natuurlandschappen met gerecycled plastic als grondstof

Het drijvend groen vangt Co2 op uit de lucht en onder het Park bevindt zich een zuiverend helofytenfilter. In de ondiepe rivier kunnen vissen en ander kleine fauna hun broedplek krijgen, wat de biodiversiteit in de stenige stadshavens stimuleert.

CityLab010 is trots aan dit mooie plan te hebben bijgedragen!