Nieuws.

Sluiting subsidieloket op zaterdag 20 juni

Nog een paar daagjes! We naderen een volgende belangrijke mijlpaal in het proces. De laatste puntjes op de i worden gezet in de projectplannen. Op zaterdag 20 juni om 23.59 uur sluit het subsidieloket. Aan al het harde werk komt nu een einde voor de initiatiefnemers van 2020. En daarmee breekt een spannende periode aan. Want welke initiatieven gaat de stadsjury belonen met een startbudget dit jaar? Dat horen we in het najaar!

We zetten de planning van 2020 op een rij:

  • 20 juni – Sluiting subsidieloket
  • Tijdens de zomervakantie -Start beoordeling initiatieven door stadsjury
  • Oktober - Beoordeling afgerond en juryrapport gereed
  • November - Besluit door college van burgemeester en wethouders
  • December  - Publieke bekendmaking initiatieven die in 2020 startbudget ontvangen


Het team van CityLab010 wenst iedereen veel succes!