Nieuws.

In 2018 ruimte voor innovatieve sociale plannen bij CityLab010!.

Volgend jaar kunnen ook sociale plannen om bijvoorbeeld eenzaamheid tegen te gaan een eenmalige financiële bijdrage krijgen bij CityLab010. Welk bedrag dat zal zijn en aan welke voorwaarden het plan moet voldoen, is nog niet bekend. Hiervoor is een motie aangenomen in de vergadering van de gemeenteraad op 7 juli 2017. Het college doet in het najaar, tijdens de begrotingsbehandeling, een voorstel op welke wijze de motie wordt uitgevoerd.


Projectleider Rob van den Bos is blij met dit nieuws: “CityLab010 is in 2015 gestart en de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat Rotterdammers op tal van terreinen innovatieve plannen hebben om de stad mooier en beter te maken. Vanaf 2018 gaan we ons ook richten op sociale plannen om bijvoorbeeld eenzaamheid onder Rotterdammers tegen te gaan, een belangrijk vraagstuk voor de stad. We gaan Rotterdammers met plannen op dit terrein naast inhoudelijke ondersteuning ook helpen met financiële ondersteuning. Ik ben de afgelopen dagen al door een aantal plannenmakers benaderd. Hartstikke goed om te zien. Concreet gaan we in het najaar aan de slag met de regeling en dan zal er meer duidelijkheid zijn voor 2018. Houd hiervoor de website in de gaten. En daarnaast adviseren wij natuurlijk iedereen om te blijven werken aan de plannen.”

CityLab010, een mooi voorbeeld van #MeeDenkenMeeDoen in Rotterdam!