Nieuws.

Stadsjury bekend.

CityLab010 heeft twaalf Rotterdammers met uiteenlopende kennis, maar allemaal met een groot hart voor de stad, geselecteerd om zitting te nemen in de Stadsjury. Aan de Stadsjury de belangrijke taak om de ingediende CityLab010-initiatieven van 2019 te beoordelen. In november leveren zij een juryrapport aan het college en adviseren ze wie er een startbudget krijgt. Wij wensen alle leden veel succes komende periode!