Nieuws.

Fouad is Stadsjurylid: uniek en inspirerend

Madrid, Granada… leuke steden om te wonen en te werken. Stadsjurylid Fouad el Hajioui verkiest toch Rotterdam: “Diversiteit is hier de norm, daarin is onze stad echt onderscheidend.” Maar ook de ondernemingszin, de nuchterheid en mentaliteit van aanpakken spreken hem tot de verbeelding. Die eigenschappen ziet hij terug bij CityLab010, waarvan hij de inzendingen mee beoordeelt.

Voor de CityLab010-ronde in 2022 beoordelen de twaalf leden van de Stadsjury zo’n 125 initiatieven. Die zijn allemaal ingediend door Rotterdammers, die de stad beter, mooier en duurzamer willen maken. De inzenders van de beste initiatieven krijgen van de gemeente een bedrag om hun idee daadwerkelijk waar te maken. Er zijn vier categorieën: plannen voor nieuwe economie, werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, aantrekkelijke stad en meedoen.

Verschillende invalshoeken
Fouad beoordeelt in eerste instantie plannen in de categorieën ‘nieuwe economie en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen’.  “Als bedrijfskundige ligt mijn expertise op het snijvlak van economie en duurzaam ondernemen. Net als de andere juryleden kreeg ik zo’n 60 plannen toegestuurd. De werkwijze is dan zo dat je 30 plannen intensief leest en beoordeelt. Daarna krijg je 30 plannen te zien die door een ander jurylid goed zijn gelezen en van een reactie zijn voorzien. Ik kijk dan bijvoorbeeld of er nog andere invalshoeken zijn voor een beoordeling. Dat doet iemand anders met de plannen die ik intensief heb beoordeeld. Verder krijg ik nog tien plannen te zien uit de andere categorie; ook heel interessant.”

Na deze individuele beoordeling komt de voltallige jury een weekend bij elkaar. Samen komen de leden tot een afgewogen totaaloordeel. Daarbij is begeleiding van een aantal onafhankelijke juristen. “Ze helpen bijvoorbeeld de beoordeling volgens het vastgestelde proces te laten verlopen en kijken of we onze motivering volledig en correct opschrijven”, licht Fouad toe. Op basis van de beoordeling adviseert de stadsjury het college aan welke initiatieven een startbudget toe te kennen.

In november maakt het college bekend aan welke initiatieven het een bedrag toekent. Ingaan op opvallende plannen kan Fouad daarom nu niet. “Wel vind ik het concept van de CityLab010 Stadsjury uniek. Ik ben het nergens anders tegengekomen. Rotterdammers hebben goede ideeën, maar niet iedereen heeft het geld om een idee waar te maken. Dat CityLab010 daarbij kan helpen, is heel mooi”, zegt Fouad. “En in deze tijd van crises kan onze stad wel wat optimisme en positiviteit gebruiken. Eerlijk gezegd: dat inspireert mijzelf ook!”

Op woensdag 16 november is de uitreikingsavond van CityLab010. Dan maken wethouder Achbar en de Stadsjury bekend welke initiatieven een startbudget krijgen. Ook wordt het juryrapport gepresenteerd. Het rapport is na de uitslagenavond te downloaden op www.citylab010.nl