Nieuws.

Uitgelicht! Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs

In oktober is het rijbewijstraject voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), gedragsproblemen en andere problematiek van start gegaan. De eerste theorielessen, onder leiding van Wies Badloe van rijschool Hers, zijn geweest en de jongeren zijn laaiend enthousiast.

Sinds februari dit jaar heeft het Schreuder College De Villeneuvestraat (SCV) een heuse rijsimulator. Het SCV is hiermee de enige praktijkschool, in Nederland, met een eigen rijsimulator en één van de 3 praktijkscholen die jongeren, in de leeftijd 16 t/m 18 jaar, de mogelijkheid biedt om het rijbewijs B op school te kunnen behalen.

Met dit rijbewijs krijgen de jongeren een grotere kans om door te stromen naar arbeid en is de kans dat zij in een uitkeringssituatie terecht komen kleiner.

Het creëren van een uitdagende leeromgeving die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren en tegelijkertijd aansluit bij de wensen en behoeften vanuit de arbeidsmarkt staat centraal en moet ervoor zorgen dat deze doelgroep, die doorgaans een laag zelfbeeld hebben en het vertrouwen in de mens heeft verloren, een positievere kijk krijgt op de mogelijkheden die zij hebben en de kansen die zij aangeboden krijgen.

Om dit traject zo laagdrempelig mogelijk te houden, proberen wij de kosten zo laag mogelijk te houden. De school en rijschool Hers hebben daarom de handen ineengeslagen en de kosten flink kunnen reduceren. Daarnaast is er ook een noodfonds opgericht voor wanneer de jongeren het écht niet kunnen betalen en wordt er, in overleg, met onze School Maatschappelijk Deskundige, getoetst in hoeverre de jongere in aanmerking komt voor dit noodfonds.

Hoe ziet het traject eruit? 

  • Vanaf leerjaar 3, de jongeren zijn dan doorgaans 15 jaar, krijgen de jongeren wekelijks verkeerseducatie lessen m.b.v. een speciaal geschreven methode theorie rijbewijs B voor jongeren met LVB van Smit Rijschoolservice. Wanneer de jongere, 4 maanden voordat hij/ zij 16 jaar wordt, aangeeft het rijbewijstraject te willen volgen, schrijft de jongere zich in voor het theorie-examen van het CBR.
  • Na het behalen van het theorie-examen gaat het traject de volgende fase in. De jongere gaat, onder begeleiding van de rijinstructeur van rijschool Hers 5 uur op de rijsimulator. Op de rijsimulator zal veel duidelijk worden. In hoeverre zit de beperking, van de jongere, hem/haar in de weg? Is het verstandiger dat de jongere in een automaat i.p.v. een schakelvoertuig de weg opgaat? Is er meer begeleiding nodig vanuit een specialistische rijschool of is het rijden op de weg niet weggelegd voor deze jongere, omdat de beperking een dusdanige belemmering vormt?
  • Na deze 5 uur, op de rijsimulator, zal de jongere de weg opgaan in een lesauto van rijschool Hers. Dit traject bedraagt 35 uur. Dit staat gelijk aan 21 lessen van 100 minuten.
  • Na, in taal 40 uur, behaalt de jongere het rijbewijs B bij het CBR.

Aangezien wij met jongeren met LVB te maken hebben, maar ook jongeren met angststoornissen, autisme en andere problematiek zullen er constant overlegmomenten zijn tussen de jongere, ouder(s)/verzorger(s), de rijinstructeur en de mentor van de jongere.

Het voornaamste doel is de jongeren 'aantrekkelijker' maken voor de potentiële werkgever. Wij hebben namelijk al geïnvesteerd in de jongeren, waardoor de jongere eerder een kans krijgt op de arbeidsmarkt. Een werkgever neemt eerder iemand aan met de benodigde papieren dan iemand zonder.

Jaarlijks zijn er ongeveer 2.300 jongeren, die direct nadat zij het praktijkonderwijs hebben verlaten, in een uitkeringssituatie terecht komen. Om deze afhankelijkheidssituatie te voorkomen heeft het SCV het simulatieonderwijs ingevoerd waar de jongeren extra certificaten en/of het rijbewijs B kunnen behalen. Het behalen van het rijbewijs B, via de rijsimulator, is een onderdeel van het aanbod dat wij, via simulatoren, aanbieden.

Hiermee willen wij de grondlegger, binnen onderwijsland, zijn die ervoor zorgt dat jongeren van het (clusterIV) praktijkonderwijs de kansen en mogelijkheden krijgen die zij nog nooit hebben gehad. Alle gegevens van dit initiatief worden beschikbaar gesteld, zodat elke school in staat is om simulatoren op school in te zetten en in hun curriculum kan implementeren.

 

Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs is een van de deelnemers van CityLab010 2021