Nieuws.

Uitgelicht! Schreuder College De Villeneuvestraat is één van de deelnemers van Citylab010

Met een rijbewijs B van school? Vanaf komend schooljaar gaat dat gebeuren.

Volgens recente cijfers van het CBS komt, elk jaar, zo’n 40% van de praktijkschooljongeren, direct, na uitstroom, in een uitkeringssituatie terecht. Met ons initiatief: ‘Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs met een rijbewijs B van school naar werk’ willen wij een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en de kansen vergroten van deze -vaak vergeten- doelgroep. 

Het initiatief: ‘Naar arbeid d.m.v. simulatieonderwijs met een rijbewijs B van school naar werk’ is een onderdeel van het simulatieonderwijs dat wij, vanaf school 2021-2022 aan gaan bieden. Naast de rijsimulator zijn wij, sinds kort, ook in het bezit van een vorkheftrucksimulator en vanaf 2019 waren we al in het bezit van een lassimulator. 

Door het opnemen van simulatoren in ons lesprogramma, kunnen jongeren, bij ons, extra certificaten behalen. Wij zijn ervan overtuigd dat we jongeren, op deze manier, een grotere kans bieden om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Een werkgever neemt tenslotte eerder iemand aan met extra certificaten en/of een rijbewijs, dan een werknemer zonder papieren. 

Naast de inzet van de simulatoren hebben we, het laatste jaar, flink ingezet op de samenwerking met verschillende Mbo’s en het bedrijfsleven. Deze samenwerkingen, in combinatie met de inzet van de simulatoren, zorgen ervoor dat wij een uitdagende en inspirerende leeromgeving weten te creëren die aansluit bij de belevingswereld van onze jongeren én tegelijkertijd aansluit bij de behoeften en wensen vanuit de arbeidsmarkt. 

Het behalen van een rijbewijs zal, door velen, worden gezien als een luxe, maar voor minimaal 75%, van onze jongeren, zal het behalen van een rijbewijs B niet tot de financiële mogelijkheden behoren terwijl een rijbewijs vaak wel noodzakelijk is voor de banen waarnaar zij kunnen uitstromen. 

Een gedeelte van de subsidie gaan we gebruiken om een impactonderzoek uit te laten voeren naar de effecten van de rijsimulator. Dit impactonderzoek wordt uitgevoerd door Impact Centre Erasmus en Royal HaskoningDHV.  

Het andere gedeelte van de subsidie wordt gebruikt voor een gedeelte van de kosten van het rijbewijstraject. De scholen en de jongeren leveren ook een eigen bijdrage aan de kosten voor het behalen van het rijbewijs B. De jongeren krijgen, middels burgerschapslessen, aangeleerd hoe zij in maximaal 4 jaar de eigen bijdrage bij elkaar kunnen sparen. 

Naast een bijdrage te willen leveren aan het terugdringen van het aantal uitkeringsgerechtigden en de kansen naar arbeid te vergroten, is ons doel dit initiatief op een dusdanige wijze vorm te geven, zodat dit een haalbare kaart wordt voor elke praktijkschool en Mbo1-opleiding in Nederland. 


Om een beter beeld van wat wij doen, wie wij zijn en wie onze jongeren zijn, neem dan even 2 minuten de tijd om onze promo te bekijken.