Nieuws.

Wat betekenen de CityLab010-initiatieven voor de stad?

Bewoners en sociale ondernemers krijgen de kans om met hun eigen creatieve ideeën en projecten aan de slag te gaan. Hierdoor voelen zij zich meer betrokken bij de stad en dragen ze bij aan maatschappelijke kwesties. Is dat ook werkelijk zo?

Dit heeft de gemeente laten onderzoeken via een impactanalyse: wat was de impact van de Citylab010-initiatieven die in 2015 en 2016  financieel zijn ondersteund? Oftewel: wat betekent CityLab010 voor de stad?

Meer werkgelegenheid, trots en betere onderlinge contact
Volgens het onderzoek hebben de Citylab010-initiatieven over een breed terrein impact: van meer werkgelegenheid, meer en betere contacten tussen Rotterdammers, (bijvoorbeeld Kaap Workout), tot aan ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (bijvoorbeeld het Recycled park). Naast de inhoudelijke bijdrage heeft CityLab010 ook gezorgd voor een interessante bijvangst. CityLab010 heeft geleid tot meer trots voor de stad en meer verbondenheid met Rotterdam. Ook blijkt dat subsidie en het goede imago van CityLab010 een positieve impact heeft. Initiatiefnemers krijgen meer media-aandacht (bijvoorbeeld de Invi armband ) en komen makkelijker in gesprek met de gemeente, partners en andere interessante partijen.

CityLab010 als community
CityLab010 heeft dankzij al haar (communicatie-)activiteiten (zoals netwerkevenementen, workshops, de website, social media) voor verbinding, samenwerking en kennisdeling gezorgd. Sommige initiatiefnemers zoeken een boost voor een idee dat zij al enige tijd hebben en waar zij een concept voor hebben ontwikkeld. CityLab010 helpt hier aan mee dankzij het innovatiebudget en de kennis en expertise van anderen. Ook zorgt CityLab010 voor samenwerking met partners uit de stad. Zij maken initiatieven sterker. Zo helpt de Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld om studenten en initiatiefnemers aan elkaar te koppelen. Studenten helpen, binnen hun lesprogramma, de initiatiefnemers in de ontwikkeling en uitvoering van hun plan.

Invloed op de rol van de gemeente
Ook de rol van de gemeente is in het onderzoek aan de orde gekomen. Medewerkers van CityLab010 geven aan dat ze vaker en sneller samenwerken met collega’s van andere gemeentelijke afdelingen. En hoewel de werkdruk bij een deel van de mensen als hoog wordt ervaren, overheerst het gevoel van plezier, trots en het idee dat mensen nu vaker denken dat de gemeente iets terug doet voor de Rotterdammers.

Belangrijk leerpunt
Als belangrijk leerpunt komt naar voren dat CityLab010  het creatieve proces van initiatiefnemers soms afremt. De initiatieven moeten namelijk passen binnen bepaalde thema’s. Daarnaast kunnen de initiatieven vertraging oplopen in de uitvoeringsfase. Ze komen namelijk terecht bij andere onderdelen van de gemeente, waar weer andere procedures en termijnen gelden. Dat vraagt dus ook om aanpassing van de gemeentelijke organisatie.

Citylab010 heeft daadwerkelijk  een positieve impact op de stad, maar er is ook ruimte voor verbetering. Tips zijn daarom altijd welkom. De volledige analyse is hier terug te vinden.

Heb jij ook een goed plan voor de stad? Kom op 31 januari naar de start van het nieuwe CityLab010-jaar in de Kamer van Koophandel. Ook in 2018 gaat CityLab010 door met in totaal  3,5 miljoen euro subsidie voor goede plannen.