Nieuws.

Zes onderwijsideeën van start met steun van CityLab010

Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Rotterdam heeft aantoonbare onderwijsinnovatiekracht, we willen deze kracht verder mobiliseren en gebruiken. Daarom is er in Onderwijslab010, onderdeel van CityLab010, een half miljoen euro per jaar beschikbaar voor onderwijsvernieuwing. Zes ideeën krijgen nu samen 310.000 euro. Voor de tweede ronde in november zit dus nog 190.000 euro in de pot. Nieuwe initiatieven kunnen worden aangemeld bij: www.citylab010.nl/onderwijs

De volgende initiatieven krijgen nu subsidie van CityLab010 om hun vernieuwende plannen voor het onderwijs uit te voeren;

Digitaal schoolplein
Het digitale schoolplein van scholengroep Charlois is altijd open! Aanvullend op bestaande communicatie kunnen leraren en andere professionals er online ervaringen uitwisselen, successen delen, vraagstukken oplossen en… samenwerken. Lees meer...

De HAVENschool
De HAVENschool bereidt kinderen (en hun ouders) vóór op de beroepen van de toekomst. Het idee van loopbaanleren binnen de context van de haven komt tot uitdrukking in het lesprogramma, de aankleding van de scholen en samenwerking met organisaties in de haven en onderwijsinstellingen. Lees meer...

Onderzoekend leren op de Zalmplaatschool
Leerlingen van basisschool Zalmplaat gaan de principes van onderzoekend en ontwerpend leren toepassen binnen het bestaande curriculum. Zo leren ze vaardigheden zoals kritisch zijn, begrijpen, innoveren, bereiken en delen. Lees meer...

De Ouder en Kind Academie
Ouderbetrokkenheid is één van de belangrijkste sleutels voor schoolsucces. Op de Ouder en Kind Academie van basisschool De Valentijn bieden school, onderwijspartners en wijkpartners samen activiteiten aan ouders en kinderen. Lees meer...

Onderwijs van de 21ste eeuw
Door ‘Onderwijs van de 21e eeuw’ van basisschool OBS De Vierambacht kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen, rekening houdend met hun eigen tempo, niveau en leerstijl. Lees meer...

Na onderwijs komt wereldwijs
Met het laagdrempelige naschoolse programma van basisschool De Fontein kunnen kinderen meedoen aan activiteiten buiten het reguliere lespakket, die echter wel belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Dit initiatief van ouders wordt ondersteund door pedagogisch medewerkers van jeugdwelzijnsinstellingen. Lees meer...