De spelregels

Heb je jouw idee voor Rotterdam concreet gemaakt en past het bij CityLab010? Heb je een gesprek gevoerd met het team CityLab010? En heb je je plan gedeeld op deze site? Dan blijkt misschien wel dat het laatste deeltje startkapitaal ontbreekt. Je kunt dan via deze pagina een startsubsidie aanvragen.
 

LET OP
Het subsidieloket is open. Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€307.500), sport (€35.000), eenzaamheid (€53.000), schulden (€11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

 

Belangrijke data

14 september
Het subsidieloket is open. Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€307.500), sport (€35.000), eenzaamheid (€53.000), schulden (€11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

1 november
Sluiting subsidieaanvragen en start beoordeling.

6 november
Netwerkevent Hogeschool Rotterdam

 


 

 

Subsidieregeling

Subsidie aanvragen

LET OP
Het subsidieloket is open. Er is dit jaar nog budget beschikbaar voor plannen. Zo is er nog subsidie mogelijk voor plannen voor de onderwerpen: werk (€307.500), sport (€35.000), eenzaamheid (€53.000), schulden (€11.000), veiligheid (€ 99.558) en cultuur (€100.308). Plannen kunnen tot 1 november 2018 worden ingediend.

Als je een subsidie wil aanvragen, kan dit via het gemeentelijk subsidieloket. Je aanvraag moet aan formele voorwaarden voldoen. Zo moet je een samenvatting van je plan eerst delen op deze website en een gesprek hebben gehad met het team CityLab010.

Via onderstaande link doorloop je bij het subsidiebureau de stappen voor een formele aanvraag. Op de subsidiepagina log je in met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).

Zorg dat je een projectplan hebt met daarin een omschrijving van de activiteiten, een planning en een begroting. Organisaties moeten aanvullend de volgende stukken uploaden:

• kopie Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
• kopie Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave bestuurssamenstelling

Vraag aan

Planning 2018

Delen van je plan op deze site is het hele jaar mogelijk. Voor het aanvragen van subsidie gelden specifieke data.

14 september

Subsidieloket open

1 november

Subsidieloket gesloten