De spelregels

Heb je jouw idee voor Rotterdam concreet gemaakt en past het bij CityLab010? Heb je een gesprek gevoerd met het team CityLab010? En heb je je plan gedeeld op deze site? Dan blijkt misschien wel dat het laatste deeltje startkapitaal ontbreekt. Je kunt dan via deze pagina een startsubsidie aanvragen.

 

Het subsidieloket is gesloten.

De deadline van 1 juni is verstreken. Er kunnen geen subsidies meer worden aangevraagd. September a.s. weten we meer over de stand van zaken rondom lopende subsidieaanvragen. Houd onze site en nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie.

Aanmelden nieuwsbrief

 

Belangrijke data

Subsidie aanvragen doe je bij het subsidiebureau van de gemeente Rotterdam.

De belangrijke data in 2017 op een rij:
* Van 1 maart tot 1 juni kun je subsidie aanvragen.
* Vanaf 1 juni beoordeelt de gemeente de plannen waarvoor subsidie is aangevraagd. De gemeente streeft ernaar binnen 8 weken na 1 juni een besluit te nemen op de aanvragen.
* In september weten we meer over de stand van zaken rondom lopende subsidieaanvragen.
 

 

Subsidieregeling

Subsidie aanvragen

Het subsidieloket is gesloten!

 

Als je een subsidie wil aanvragen, kan dit via het gemeentelijke subsidieloket. Je aanvraag moet aan formele voorwaarden voldoen. Zo moet je een samenvatting van je plan eerst delen op deze website en een gesprek hebben gehad met het team CityLab010.

Via onderstaande link doorloop je bij het subsidiebureau de stappen voor een formele aanvraag. Op de subsidiepagina log je in met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).

Zorg dat je een projectplan hebt met daarin een omschrijving van de activiteiten, een planning en een begroting. Organisaties moeten aanvullend de volgende stukken uploaden:

• kopie Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
• kopie Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave bestuurssamenstelling

Vraag aan

Planning 2017

Delen van je plan op deze site is het hele jaar mogelijk. Voor het aanvragen van subsidie gelden specifieke data.

1 maart

Geopend voor subsidieaanvragen

1 juni

Gesloten voor subsidieaanvragen