De spelregels

Heb je jouw idee voor Rotterdam concreet gemaakt en past het bij CityLab010? Heb je een gesprek gevoerd met het team CityLab010? En heb je je plan gedeeld op deze site? Dan blijkt misschien wel dat het laatste deeltje startkapitaal ontbreekt. Je kunt dan via deze pagina een startsubsidie aanvragen.
 

LET OP
Op 1 juni is het subsidieloktet gesloten. Er kunnen dan geen subsidies meer worden aangevraagd. In september ontvang je van ons meer nieuws over de subsidiemogelijkheden. Een plan plaatsen op onze site kan het hele jaar door. Houd onze site en nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie.

 

Belangrijke data

1 februari
Start CityLab010 2018: subsidieloket open.

Voor 1 mei
Ben je van plan om subsidie aan te vragen? Dan moet je vóór 1 mei 2018 contact hebben gezocht met het team van CityLab010.

1 juni
Sluiting subsidieaanvragen en start beoordeling.

Vanaf 14 september
Bekendmaking gesubsidieerde plannen 2018


 

 

Subsidieregeling

Subsidie aanvragen

LET OP
De deadline is 1 juni. Vanaf dan is het subsidieloket gesloten en kunnen er geen subsidies meer worden aangevraagd. In september ontvang je van ons meer nieuws over de subsidiemogelijkheden. Een plan plaatsen op onze site kan het hele jaar door. Houd onze site en nieuwsbrief in de gaten voor verdere informatie.

Als je een subsidie wil aanvragen, kan dit via het gemeentelijk subsidieloket. Je aanvraag moet aan formele voorwaarden voldoen. Zo moet je een samenvatting van je plan eerst delen op deze website en een gesprek hebben gehad met het team CityLab010.

Via onderstaande link doorloop je bij het subsidiebureau de stappen voor een formele aanvraag. Op de subsidiepagina log je in met DigiD (burgers) of eHerkenning (organisaties).

Zorg dat je een projectplan hebt met daarin een omschrijving van de activiteiten, een planning en een begroting. Organisaties moeten aanvullend de volgende stukken uploaden:

• kopie Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
• kopie Uittreksel Kamer van Koophandel of opgave bestuurssamenstelling

Vraag aan

Planning 2018

Delen van je plan op deze site is het hele jaar mogelijk. Voor het aanvragen van subsidie gelden specifieke data.

1 februari

Start CityLab010 2018: subsidieloket open.

1 juni

Sluiting subsidieaanvragen en start beoordeling.