GreenChoice .

Wie zijn we?

Dit kunnen we het beste beantwoorden a.d.h.v. onze missie: Wij helpen jou keuzes te maken die positief zijn voor zowel klimaat, mens als natuur. Greenchoice maakt duurzaam leven voor iedereen mogelijk. Wij bouwen aan een energietransitie die niet alleen voor iedereen is, maar ook van iedereen. Met ruim 600 medewerkers werken we hier iedere dag keihard aan, onder andere op ons hoofdkantoor in hartje Rotterdam.

 

Wat doen we?

We leveren groene energie. Maar daarnaast bieden we producten, diensten en proposities, zodat onze klanten ook zelf aan de slag kunnen met hun eigen energievoorziening. We helpen onze klanten besparen, zelf opwekken en slimmer om te gaan met hun energie. Hebben onze klanten deze optie niet (bijvoorbeeld, omdat ze huren), dan kunnen ze via ons meedoen aan coöperatieve projecten in de buurt. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dus ontwikkelen we proposities waarmee je ook zonder inleg al deel kunt nemen. Ook steunen we wereldwijd bosprojecten omdat deze helpen klimaatverandering tegen te gaan. En last but not least: we staan vooraan bij nieuwe innovaties die drempels in de duurzame energievoorziening helpen wegnemen. Denk aan batterijen, matchen van de stroomvraag aan momenten van opwek, slimme aansturing van warmtepompen en integrale stappenplannen om hele bedrijventerreinen te verduurzamen.

 

Wat bieden we?

Dankzij ruim 20 jaar ervaring als innovatieve en vooroplopende leverancier weten we welke proposities een kans van slagen hebben in de grillige en dynamische energiemarkt. Hierbij moet je niet alleen denken aan de technische kans van slagen, maar vooral de check of het plan iets toevoegt binnen de energietransitie. En of er dus een markt voor is. Ook kunnen we een inschatting maken of de beoogde doelgroep, of het nu bedrijven of consumenten zijn, bereid zal zijn in het concept te investeren. Kortom, bij ieder nieuw plan wat een steentje wil bijdragen aan de energietransitie kijken we graag mee naar de haalbaarheid en geven we tips om de kans van slagen te vergroten.

 

Neem contact met ons op

Bastiaan de Boer

Onze partners.
Wij zijn CityLab010.

CityLab010 is een samenwerkingsprogramma tussen de gemeente Rotterdam en een aantal maatschappelijk betrokken partners. Allemaal partners met een grote betrokkenheid voor de stad Rotterdam.

Lees meer