Ontdek › Plan

Blue Vespa – circle scooter company; 100% circulair

Subsidie toegekend € 137.500,00

Aangemaakt: 30 april 2018

Een duurzame en bereikbare stad

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bouwen vervuilende Vespa’s om tot zero-emissie elektrisch, halen vervuilende scooters van alle merken op, verwerken ze en geven restproducten een nieuwe functie.

37.000 scooters vervuilen Rotterdam, daarvan zijn er 1.100 Vespa’s. Onder begeleiding van professionals bieden mensen met afstand tot arbeidsmarkt (100.000 in Rotterdam) de Vespa’s een tweede leven. De overige scooters recyclen ze.

Blue Vespa zorgt dat mensen weer deelnemen aan de samenleving. Zij dragen bij aan het terugdringen van vervuiling, ontwikkelen werknemersvaardigheden, ontvangen inkomen en krijgen toekomstperspectief.

Werken bij Blue Vespa begint met ‘leren werken’. Vanaf de grond af wordt een werkattitude opgebouwd. Daarna kijken we wat iemand kan: sleutelen, lassen, spuiten, sales, klantbegeleiding, administratief en combinaties hiervan. Na Blue Vespa is het vinden van een vervolgbaan eenvoudiger.

Blue Vespa helpt Rotterdam van vervuilende scooters af te komen. De Vespa’s worden elektrisch. De overige gedemonteerd, waarbij alle restproducten terugkeren in de economie. Door hergebruik of een nieuw te ontwikkelen functie.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kampt met 2 grote problemen.
- 15% procent van 18plussers in Rotterdam vinden geen aansluiting bij de maatschappij.
- Rotterdam is vervuild door slechte lucht kwaliteit.
De gemeente stimuleert op beide terreinen met (beleids)maatregelen zoals werkgelegenheidspremies en inleverpremies voor vervuilende scooters. Een 2-takt scooter vervuilt 2,85% meer dan 'n auto. Iedere scooter die wij aanpakken, zorgt voor bijna 3 auto’s milieuverbetering én werk voor mensen die dat nu niet hebben.

Waarom vernieuwend?

Blue Vespa is uniek en vernieuwend. We voegen (beleids)clusters circulair en arbeid samen waarbij ze elkaar versterken.

We werken met een even diverse als moeilijk bereikbare doelgroep en leveren we toch een hypermodern en vertrouwd product.

Wat goed is, niet weggooien. Vespa staat voor stijl en hoge kwaliteit. Met een hoge restwaarde loont het ze als elektrisch vervoermiddel weer op de weg te brengen.
In een living lab ontwikkelen we nieuwe toepassingen voor restmateriaal.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Blue vespa?1525098465

Doe mee

Organisatie: Stichting Schouders Eronder

Contactpersoon: Ricardo Kieboom

E-mail: info@schouders-eronder.nl

Telefoon: 010 2210312

Adres: Willem Buytenwechstraat 45, 3024 BK Rotterdam

Wij zoeken

Blue Vespa heeft niet alleen een aantrekkelijke business propositie, maar levert ook een stevige maatschappelijke besparing op. Om te kunnen ontwikkelen en voortbestaan dient het initiatief realistisch en welwillend gewaardeerd te worden door maatschappelijke organisaties en overheden. Een gevolg van onze maatschappelijke insteek voor deze doelgroep, is dat er meer mensen nodig zijn voor begeleiding en opleiding. Deze kosten in combinatie met de opstartkosten vormen een uitdaging om te verdisconteren in de verkoopprijs van elektrische scooters en de te ontwikkelen nieuwe recycle/re-use producten.

We zoeken ondersteuning van;
1. de (rijks)overheid,
2. maatschappelijke partners die mee willen investeren en mogelijk hun cliënten bij ons plaatsen en
3. partijen die ons met deze business case verder kunnen helpen.

Gerelateerde Plannen

Balloonbridgeopening

BallonBrug

De BallonBrug ontsluit Heijplaat, jaagt ontwikkeling van voormalig RDM-gebied aan, en trekt veel toeristen naar Rotterdam.

Bekijk dit plan
Spouwfonds

Revolverend Spouwmuurfonds

Rotterdam een stuk duurzamer maken (het scheelt uiteindelijk 42 kiloton CO2) per jaar, zonder noemenswaardige kosten. Het kan door het collectief aan te pakken via een revolverend spouwmuurfonds.

Bekijk dit plan
Biocascade

Drijvende Afvalwaterrotonde

Ontwikkelen van een drijvende groenvoorziening, die ook dienst doet als afvalwaterzuivering.

Bekijk dit plan
Logo makkiebike

MakkieBike

Bij MakkieBike lease je een fiets. Zo ben je altijd voorzien van een fiets voor een laag bedrag per maand, inclusief reparaties!

Bekijk dit plan

aangename buitenwijken, milieubeleid en voorzieningen

overal waar de metro komt uniek en speciaal maken. Integraal milieubeleid met voorzieningen voor aangenamer leven.

Bekijk dit plan
2016 09 16 12.44.44

Dakgaard

Het beheren van de boomgaard op het dak van het treinstation Hofplein met bijenstand en compostwormenboerdeij.

Bekijk dit plan

Duurzaam Vesta Nano infraroodplanelen

Het verwarmen van de massa en niet meer de lucht. Zeer zuinig waardoor een huishouden tussen de 40-60% bespaart.

Bekijk dit plan
Introductietraining 1024x682

KlimaatGesprekken

KlimaatGesprekken wil Rotterdammers helpen in het verduurzamen van hun levenstijl, op een manier die hoop, humor en handelingsperspectief biedt. Zo willen we de klimaattransitie inspirerend en sneller te maken.

Bekijk dit plan
Meer plannen