Ontdek › Plan

De Bron van Middelland: weerbare, waterrijke wijk

Aangemaakt: 31 mei 2018

Een duurzame en bereikbare stad

Bewoners ontwerpen duurzaam plan voor Oostervant en omgeving

Om de wijk Middelland klimaatbestendig te maken ontwerpen Ruud Reutelingsperger en Marc Bukman een plan voor recreatiecentrum OV en directe omgeving. Een groene zone waardoor het gebied in niets meer lijkt op de huidige stenige omgeving met het ongastvrije gebouw. Tegels en hekken worden vervangen door slootjes en knotwilgen, zoals laat 19e eeuw, toen dit stadsdeel nog Coolsche Polder heette. Het plan dient ter verbetering van de waterhuishouding, en voorziet ook in een inclusieve omgeving voor ontspanning, beleving, ontmoeting, ervaring, sport en spel, educatie, verrijking en bewustwording. Het plan brengt de kernkwaliteiten van het gebied zichtbaar: zwem-, grond-, en hemelwater en voegt een beleving toe.
Met de bouw van het eerste OV-Impluvium wordt het principe van wateropvang verbeeld: hemelwater wordt opgevangen en bewaard. Deze eerste druppel voor de toekomst van het OV-gebied: groen, gastvrij, wateropvang, landschap en ‘plezier’ in de openbare ruimte.

Waarom goed voor Rotterdam?

Rotterdam kampt met wateroverlast en -onderlast, maar Middelland geldt als urgent risicogebied met natte kelders en droogstaande paalkoppen. Met De Bron van Middelland wordt een weerbare en waterrijke wijk gecreëerd. Oostervant is al decennialang dé ontmoetingsplek, maar na herinrichting is dit een vanzelfsprekende, aangename en uitnodigende omgeving waar de sociale cohesie wordt versterkt. Tegelijk is het plan een staalkaart van bestaande technieken en oplossingen voor een duurzame wijk.

Waarom vernieuwend?

In dit plan worden hemel-, grond- en zwemwater op duurzame wijze gebruikt en ingezet, zodat de waterhuishouding in de wijk verbetert. Met buffers en irrigatiesystemen, -met verwijzing naar Romeinse waterwerken-, verdwijnt het teveel aan hemelwater niet in het riool maar wordt het opgevangen, in onder meer het eerste Oostervant Impluvium. De Bron van Middelland laat zien dat, alhoewel klimaatverandering ernstige waterproblematiek met zich meebrengt, je als buurt wel degelijk iets kunt doen.

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Collageentree

Doe mee

Organisatie: De Bron van Middelland

Contactpersoon: Joke van Bilsen

Gerelateerde Plannen

A west

ZOOMDAK GROEN

We gaan het Zoomdak vergroenen met en door bewoners. Zo wordt het dak een fijne groene plek om te gebruiken voor de buurt.

Bekijk dit plan
20161006 je ken t dak op logo def

Het Rotterdamse Dakenboek Je ken 't dak op!

In Rotterdam ligt 14,5 miljoen vierkante meter plat dak smachtend te wachten op invulling. Het Rotterdamse Dakenboek Je ken ‘t dak op! laat zien wat er al wordt gedaan met platte daken in Rotterdam en wat de ambities in de stad zijn.

Bekijk dit plan
Hoofdafbeelding zids

Zon in de Stad

Zon in de Stad laat Rotterdammers warmlopen voor zonne-energie. We combineren communicatie, technologie en sociale innovatie en zetten Rotterdam op de kaart als zonne-energiestad, om te beginnen in de wijk Middelland.

Bekijk dit plan
Introductietraining 1024x682

KlimaatGesprekken

KlimaatGesprekken wil Rotterdammers helpen in het verduurzamen van hun levenstijl, op een manier die hoop, humor en handelingsperspectief biedt. Zo willen we de klimaattransitie inspirerend en sneller te maken.

Bekijk dit plan
Spouwfonds

Revolverend Spouwmuurfonds

Rotterdam een stuk duurzamer maken (het scheelt uiteindelijk 42 kiloton CO2) per jaar, zonder noemenswaardige kosten. Het kan door het collectief aan te pakken via een revolverend spouwmuurfonds.

Bekijk dit plan
1486 rotterdam marketing

ZERO EMISSION TRANSPORT voor Rotterdam!

Zero Emissie transportdienst voor de Rotterdamse binnenstad - stadslogistiek met 19 tons elektrische vrachtwagens

Bekijk dit plan
Bag

Fruitleather Rotterdam.

Gebruikt fruitafval voor een goedkoper en milieuvriendelijk alternatief in de leerindustrie.

Bekijk dit plan
Dakdorpen walden rotterdam

Dakdorpen Rotterdam

Het grijze dakoppervlak van Rotterdam activeren en omtoveren tot een groene oase voor natuur, recreatie en wonen!

Bekijk dit plan
Meer plannen