Ontdek › Plan

Een stad zonder gas

Aangemaakt: 18 december 2017

Rotterdam economisch vooruit

De Nederlandse samenleving staat voor een grote opgave bij de verduurzaming van de woningvoorraad en het dagelijkse leven.

In Rotterdam ligt er een grote opgaaf voor, om de ruim 300.000 Rotterdamse huishoudens over te laten gaan naar andere manieren van verwarmen, koken en douchen.

De Duurzame Werkplaats realiseert in het eerste jaar in een nieuw te betrekken pand in Rotterdam Noord, een eerste tentoonstelling rondom het onderwerp 'Een stad zonder gas'. Vanuit de Wooonroom, zoals de expositieruimte van De Duurzame Werkplaats wordt genoemd, wordt alles rondom het dagelijkse leven georganiseerd wat deel uitmaakt van een stad zonder gas - inclusief de eigen bedrijfsvoering en activiteiten.

Naast het ontwikkelen van verschillende workshops en een werkmethode om collectief met de wijk aan de slag te gaan, worden er enkele wisselwoningen ontworpen en gerealiseerd. De invulling is mede afhankelijk van de mogelijkheden binnen de te betrekken locatie.

De Duurzame Werkplaats werkt met verschillende ontwikkel- en kennispartners maar vooral met de buurt.

Lees verder het projectplan Een stad zonder gas.

Waarom goed voor Rotterdam?

Een duurzame leefstijl is in opkomst. Termen als 'de circulaire stad', 'afval = grondstof', 'energie neutraal wonen', 'veganistisch eten' hoor je steeds vaker. Voor vele mensen is het echter te 'ver van hun bed'. Ze hebben er geen oog voor of andere zaken zijn gewoonweg belangrijker en urgenter om hiermee bezig te zijn. Dit minder leuke verhaal heeft ook hele leuke en positieve kanten. De duurzame werkplaats maakt dit mogelijk.

Waarom vernieuwend?

Bewoners zijn zelf de producenten van hun leefomgeving. Als ze daarin voldoende ruimte krijgen ontstaan er mooie (ver-)nieuwende producties. De stad in al zijn facetten is de plek om het leven her-uit-te-vinden, kennis te verspreiden en door te geven, zowel lowtech (ambachten) als hightech (technologie) aan de huidige bewoners en de toekomstige bewoners. Deze transitie schept nieuwe banen, een munitie aan buurtkennis, een kans voor verbinden, saamhorigheid, wij(k)gevoel, trots zijn op Rotterdam

De gemeente Rotterdam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het plan.

Afbeelding voor plan

Doe mee

Organisatie: De Duurzame Werkplaats i.o.

Contactpersoon: Ariane Lelieveld

E-mail: arianelelieveld@me.com

Telefoon: 06 12519052

Wij zoeken

In het opstartjaar 2018 - 2019 zal ‘Rotterdam, een stad zonder gas’ de thema-expositie zijn van De Duurzame Werkplaats. Hiervoor vragen wij een financiële bijdrage om dit plan te realiseren en de doorontwikkeling mogelijk maakt van De Duurzame Werkplaats.

We zetten een lerende buurtnetwerk op met kennis rondom verduurzamen van leefstijl
We bouwen een expositie rondom het thema een stad zonder gas
We richten een stichting op en / of een andere ondernemingsvorm die past
Hierbij zoeken we vrijwilligers die mee willen denken en doen.

Gerelateerde Plannen

Screen shot 2018 04 24 at 12.53.49 pm

Tweedehands Rotterdam

We fotograferen tweedehands kleding in Rotterdam en bieden deze gezamenlijk aan op een online platform. Met slimme zoek en aanbeveling technieken maken we Tweedehands Rotterdam het betere alternatief voor een uniek modieus uiterlijk.

Bekijk dit plan
Blue food gr 10

Zero Foodwaste Rotterdam

Zero foodwaste Rotterdam werkt aan minder voedselverspilling. In 2018 al 5% minder tot 90% in 2030 en daarna naar 0 in 010!

Bekijk dit plan
Letters yj

WYJzer 7mijlslaarzen plan

Ondernemers beter, slimmer, creatiever en rendabeler laten werken, zodat grote stappen mogelijk zijn met hun prachtige idee of dienst. Door opheffen van blokkades, omdenken van de problemen op het diverse gebieden.

Bekijk dit plan

Webwinkelstraat

De Webwinkelstraat is een website/mobiele app waar je per winkelstraat precies kunt zien wat het assortiment, de aanbiedingen en de openingstijden zijn van de winkeliers.

Bekijk dit plan

Pincoffmarkt

Een buurtmarkt op het Lodewijkpincoffplein op de Kop van Zuid, door wijkgenoten en voor wijkgenoten

Bekijk dit plan
Logo metromining

Van biomassa naar bioplastic

MetroMining gaat voedselresten van Rotterdamse bedrijven converteren naarenergie en in een volgende fase naarbioplastics.

Bekijk dit plan
Logo hotel in eigen stad

Hotel in eigen stad

’Hotel in eigen stad’ is een on-line concept dat bewoners wil stimuleren in de eigen stad een hotelkamer te boeken.

Bekijk dit plan
Meer plannen